Alchemia pracy osobistej

Alchemia pracy osobistej
ALCHEMIA PRACY OSOBISTEJ
Metatron
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Czerwiec 2009
Pozdrowienia, światło i błogosławieństwa dla wszystkich duchowych operatorów planety Ziemi zaangażowanych w proces osobistej i planetarnej przemiany.
Jako rzecznik sfer kosmicznego światła, skąd projektowane są, nadzorowane i kierowane wasze procesy ewolucyjne, mam przyjemność współpracować z wami, tworząc krąg komunikacji i harmonijnej spójności kosmiczno-planetarnej. Dzisiejszy temat dotyczy ważnego aspektu ewolucji człowieka jako współuczestnika i współpracownika zmian ewolucyjnych zachodzących na planecie. Analizując obecną sytuację obserwujemy w różnych dziedzinach lawinę zamieszania, kryzysów i napięć społecznych powodujących u ludzi nasilający się strach i panikę. Przypominamy wam, że jesteście odpowiedzialni za wszystko, co dzieje się na waszej planecie. Celem tego przypomnienia nie jest wzbudzanie w was poczucia winy, lecz zwrócenie waszej uwagi, byście byli w większym stopniu świadomi mocy swych decyzji i możliwości korzystania z waszej twórczej energii.
Okoliczności, których obecnie doświadczacie, są konsekwencją braku duchowego rozeznania, które, u istot duchowych, jakimi jesteście, pociąga za sobą świadomość priorytetów oraz celu życia i ewolucji. Nie dziwi nas, że zamieszanie i lęk panujący wśród ludzi opanowuje również operatorów światła. Jeśli myśleliście, że jesteście nietykalni i trudności was nie dotyczą, to dynamika ewolucyjna udowadnia wam, że tak nie jest. Jesteście na rozdrożu, a wybór kierunku zdeterminuje waszą ewolucyjną przyszłość jako osób mogących stać się logistycznym wsparciem dla ludzkiego i planetarnego rozwoju, lub wręcz przeciwnie, możecie pozostać w więzieniu zamieszania, chaosu i konfliktów wynikających z nieświadomości oraz nierozpuszczonego ego ludzkiej zbiorowości. Jeśli rzeczywiście pragniecie przyszłości, w której społeczeństwo będzie kierować się duchowymi wzorcami harmonijnej komunikacji, solidarną, braterską współpracą oraz szacunkiem dla zasad życia i ewolucji; przyszłości, w której zaistnieje sprawiedliwy podział dóbr i bogactw oraz racjonalne i solidarne użycie zasobów energetycznych planety, musicie ?Skoncentrować się na Pracy Osobistej?.
Ewolucja kosmiczna jest procesem alchemicznym, w którym biegunowość musi zostać przetransmutowana w stan harmonii, aby ostatecznie przyczynić się do ustanowienia siły twórczej Boga, jako czynnika spajającego we Wszechświecie. Istnieje ogromna grupa operatorów światła, którzy angażują swoją energię w zmienianie okoliczności zachodzących na planecie. Jednak my nalegamy, byście zamiast tego, skoncentrowali się na pracy osobistej, gdyż wasze możliwości dokonywania zmian są ograniczone i nie jesteście w stanie rozwiązać problemów społecznych. Istniejące warunki są konsekwencją reakcji spowodowanych przez zachowania i myśli człowieka, tworzących spiralę przyczyn i skutków, których nie można zmienić, jeśli się nie dotrze do ich źródła. Co więc jest tym źródłem? Brak świadomości człowieka i jego opór na zmiany. Zmienić, znaczy zrozumieć, że oprócz tego, że jesteśmy boskimi esencjami, życie na każdym poziomie ewolucji kosmicznej poszukuje rozwijania trwałej i wiecznej więzi z Bogiem. Ta więź jest wrodzoną cechą Esencjonalnej Istoty i polega na tym, by kochać poprzez bezinteresowną służbę dla Nieskończonego Stwórcy stanowiącego spajające i integrujące centrum kosmicznych procesów ewolucyjnych. Jesteście obecnie bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się na waszej planecie, ponieważ ma to również wpływ na was samych. Jeśli ludzkość nie zmieni swojej wizji i nie zmodyfikuje paradygmatów egzystencjalnych, przyszłe konsekwencje mogą być tragiczne. Oczywiście konieczna jest przemiana całego waszego systemu społecznego, a to pociąga za sobą przemianę osobistą. Ta osobista transformacja jest wyzwaniem, któremu musicie stawić czoła, aby pozbawiona świadomości część ludzkości mogła zostać poddana działaniu fali światła, którą wy, jako operatorzy światła, powinniście im przesyłać. Jeśli ta fala światła, będąca synonimem wprowadzenia ewolucyjnych wzorców wodnikowych, nie zostanie zintegrowana na poziomie osobistym, nie będzie można rozpuścić mroków zaciemniających perspektywę i duchową wrażliwość ludzkości. Z tego powodu podkreślamy ważność pracy osobistej jako narzędzia neutralizacji negatywizmu i niskiego poziomu świadomości, które zawładnęły ludzkością.
Istnieje ogromna grupa przedstawicieli światła skupiona bardzo na roku 2012 jako punkcie zwrotnym w ewolucji, nadająca mu apokaliptyczne zabarwienie. Jest to jedna ze strategii sił ciemności oraz ego pragnących pozostać w roli ofiar i nie ponosić odpowiedzialności za osobistą transformację. Na pewno rok 2012 jest datą ważną, ponieważ nastąpi wówczas galaktyczne zrównanie waszego Systemu Słonecznego z centrum waszej Galaktyki. Na poziomie astrofizycznym spowoduje to pewne zmiany energetyczno-wibracyjne, które wpłyną bezpośrednio na wasz System Słoneczny, a zwłaszcza na takie planety jak wasza, na których instalowana jest nowa częstotliwość wibracyjna piątego wymiaru. Następstwa takiego uszeregowania, wydarzającego się co 26.000 lat, będą nieuniknione, lecz jeśli zdołacie wprowadzić nowe wzorce ewolucyjne i wibrować w dostrojeniu i współdziałaniu z nimi, skutki tych zmian będą transformujące a nie niszczycielskie.
Macie okres dwóch i pół roku, by zmienić kurs wydarzeń i aby mądrość oraz duchowe postrzeganie z całą swoją siłą i mocą wyłoniły się rozpraszając niską świadomość oraz ciemność panującą w ludzkim społeczeństwie. Konieczne jest, byście skoncentrowali się na alchemii pracy osobistej, gdyż zmiany nie nastąpią w sposób magiczny, lecz jedynie poprzez bycie świadomym, że moc tych zmian oraz przyszłość jest w waszych rękach. Jeśli doszliście do stanu takiego chaosu, konfliktów i zamieszania, jakie panują obecnie, oznacza to, że dysponujecie również siłą, by tworzyć dynamikę, w której króluje harmonia, szacunek oraz przestrzeganie praw życia i ewolucji.
Alchemia pracy osobistej to wynik bycia świadomym siły transformacji, jaką posiadacie w waszym wnętrzu dzięki mocy doświadczania oraz transmitowania światła i ciemności. Alchemia duchowa przejawia sie wtedy, gdy inwestujecie energię w budzenie się waszej duchowej wrażliwości, wcielanie duchowych archetypów oraz szacunek dla praw życia i ewolucji. Alchemia manifestuje się, gdy poprzez wasze myśli obserwujecie i analizujecie stany mroku – nieharmonijne wzorce utrudniające wam odczuwanie, myślenie i działanie w bezinteresownej służbie. Praca osobista ma miejsce, gdy w każdym momencie dokonujecie rewizji waszych wartości, pojęć, zwyczajów i zachowań podsycających pychę ego oraz wywołujących konflikty i wasze oddzielenie od światła. Być duchowym alchemikiem oznacza rozumieć, że jako istoty światła jesteście częścią Najwyższej Istoty – Boga i powinniście dostrajać się do Niego wyzbywając się egocentryzmu powodującego niezgodę, eksploatację, agresję oraz cierpienie na świecie i w waszym życiu.
Im bardziej koncentrujecie się na pracy osobistej, tym więcej światła wprowadzacie na Ziemię i podnosicie częstotliwość wibracji planety. Praca ta wymaga dużej odpowiedzialności dlatego, że wasze zachowanie oraz cele określą czy wibrujecie w świetle czy wręcz przeciwnie: pod maskami ciemności, która przybrała postać światła. Wykorzeńcie z waszych myśli cienie ego zaciemniające waszą świetlistą istotę i wywołujące konflikty oraz zniszczenie na świecie. Wasze słowa powinny być źródłem inspiracji i balsamem dla tych, którzy znajdują się w duchowym uśpieniu. Wasze działania powinny mieć na celu jedynie dobro, harmonię i wzrost innych, gdyż w ten sposób to, co czynicie innym, będzie proporcjonalnie wracać do was. Jesteście światłem. Przebraliście się w ciemność pokrywającą waszą duchową tożsamość z powodu strachu przed zaakceptowaniem tego faktu. Znajdujecie się na Ziemi, by odzyskać wasze boskie pochodzenie okazując swą szlachetność ducha. Gdy jesteście uczciwi, rozpoznajecie swoje błędy i nie oszukujecie samych siebie fałszywymi przesłankami osobistej pomyślności oraz pragnieniem zdobycia uznania w oczach innych.
Alchemia pracy osobistej jest esencją ewolucji kosmicznej, a Istoty wyższego poziomu ewolucji stale wibrują w tej częstotliwości i postawie ewolucyjnej. Strach przed zmianą jest jedną ze strategii używanych przez ego, by nie stracić kontroli oraz mocy nad waszym życiem i ewolucją, chociaż w rzeczywistości jest ono słabe i zawsze podporządkowane nieuniknionej dynamice kosmicznej ewolucji oraz jej zasadom. Pragniemy, byście osiągnęli uwolnienie i wzniesienie będące wynikiem alchemii pracy osobistej – narzędzia przemiany oraz ewolucyjnego katalizatora. Im więcej energii zaangażujecie w pracę osobistą, tym więcej otrzymacie wskazówek, inspiracji i mocy z wyższych sfer oraz od waszej Esencjonalnej Istoty. Naszym najgłębszym życzeniem jest, abyście zrozumieli znaczenie pracy osobistej.  Chcemy ukierunkować ją przekazując wam naszą pomoc oraz bezwarunkowe przewodnictwo. Jesteście naszymi ewolucyjnymi braćmi i pragniemy, aby Wodnikowe światło osiedliło się i rozsiewało na waszej planecie. Jesteście dziećmi Wodnika, które, jeśli tego zapragną, posiadają moc, by Wielka Oktawa Kosmicznego Światła zapanowała w waszym życiu i na Ziemi. Pracujcie z zaufaniem i przekonaniem, a zdziwicie się efektami, które zaistnieją w waszym życiu i na planecie. Wspieramy Was z wyższych poziomów światła, byście byli odbiorcami i przekaźnikami nowej częstotliwości i by wasza planeta oraz ludzkość weszła w złotą erę Wodnika.
Pytanie:
Wiadomo, że Jezus Chrystus, razem z Marią Magdaleną, swoja bratnią duszą, należeli do sekty Esseńczyków i że Esseńczycy byli gnostykami, którzy dokonali transmutacji energii seksualnej praktykując świętą seksualność.
Studiowałem różne strony internetowe, na których pojawiają się wszelkiego typu duchowe informacje prowadzące człowieka do rozwoju duchowego, lecz nie kładzie się tam nacisku na to, by mężczyzna i kobieta praktykowali świętą seksualność. Czy ten punkt widzenia jest słuszny czy się mylę?
Odpowiedź:
Maria Magdalena nie była bratnią duszą mistrza Sanandy (Jezusa Chrystusa), lecz ukochaną uczennicą, która przyczyniła się do rozpowszechniania jego nauk po  wniebowstąpieniu. Dla nas bratnie dusze to boskie istoty, które wibrują na tym samym poziomie dostrojenia oraz mają ten sam cel ewolucyjny. Nie ma to nic wspólnego z ideą pary, jakie znaczenie nadały temu pojęciu niektóre koła duchowe waszej planety.
Co do świętej seksualności, jest to temat bardzo obszerny i złożony. Uogólniając, ważne jest, by właściwie kanalizować świętą – twórczą energię i nie używać jej w sposób instynktowny jak to zwykle robicie. Kiedy ekspresja seksualności w postaci popędu płciowego zostanie uwznioślona,  używana jest ona, by kreować fale kosmicznej i międzyludzkiej łączności niosącej otwarcie się na świadomość kosmiczną, to znaczy połączenie z planem boskim i samym Bogiem. Należy używać energii seksualnej w celu przebudzenia swej łączności z boskim planem będąc tego świadomym. Kiedy celem jej używania jest integracja kosmiczna i sublimacja aspektu libido, staje się ona narzędziem duchowego wzrostu. W tym celu koniecznie jest stałe partnerstwo i nieuleganie seksualnej różnorodności, w jaką zwykle popadacie. Energia seksualna staje się pełnym mocy, wyzwalającym narzędziem, gdy stosuje się go z duchową wrażliwością, a uczucia i miłość są wówczas obecne.
Pytanie:
Co myślicie o energii słonecznej? Czy słońce jest kosmicznym kryształem?
Czy praktyka słonecznego uzdrawiania stanowi sposób na zamianę negatywnej energii i stanie się słonecznymi ludźmi?
Odpowiedź:
Różne kultury waszej planety nadają Słońcu odmienne znaczenie, lecz wszystkie one zbiegają się w tym samym punkcie: Słońce stanowi drzwi do osiągnięcia poziomu boskiej świadomości. Daje dostęp do wyższego poziomu ewolucji i stanowi manifestację twórczej mocy Boga we Wszechświecie. Nie jesteście istotami słonecznymi, lecz duchowymi, które poprzez energię słoneczną mogą uaktywniać waszą istotę duchową i łączność z boskim planem. Nie znamy techniki, o której mówisz, lecz najważniejsze jest zrozumienie opisanego powyżej pojęcia. Celem nie jest bycie Istotą słoneczną, ziemską, wenusjańską, czy plejadiańską, lecz odzyskanie duchowej tożsamości jako manifestacji nieskończonego Stwórcy zaprojektowanej, by kochać Go i bezwarunkowo służyć Mu myślą, słowem i twórczą energią, którą wszyscy jesteśmy obdarowani. Celem ewolucji jest powrót do planu boskiego i doświadczanie nieśmiertelności bytu poprzez wibrowanie w dostrojeniu i współdziałaniu z Bogiem.
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Czerwiec 2009

Pozdrowienia, światło i błogosławieństwa dla wszystkich duchowych operatorów planety Ziemi zaangażowanych w proces osobistej i planetarnej przemiany.
Jako rzecznik sfer kosmicznego światła, skąd projektowane są, nadzorowane i kierowane wasze procesy ewolucyjne, mam przyjemność współpracować z wami, tworząc krąg komunikacji i harmonijnej spójności kosmiczno-planetarnej. Dzisiejszy temat dotyczy ważnego aspektu ewolucji człowieka jako współuczestnika i współpracownika zmian ewolucyjnych zachodzących na planecie. Analizując obecną sytuację obserwujemy w różnych dziedzinach lawinę zamieszania, kryzysów i napięć społecznych powodujących u ludzi nasilający się strach i panikę. Przypominamy wam, że jesteście odpowiedzialni za wszystko, co dzieje się na waszej planecie. Celem tego przypomnienia nie jest wzbudzanie w was poczucia winy, lecz zwrócenie waszej uwagi, byście byli w większym stopniu świadomi mocy swych decyzji i możliwości korzystania z waszej twórczej energii.
Okoliczności, których obecnie doświadczacie, są konsekwencją braku duchowego rozeznania, które, u istot duchowych, jakimi jesteście, pociąga za sobą świadomość priorytetów oraz celu życia i ewolucji. Nie dziwi nas, że zamieszanie i lęk panujący wśród ludzi opanowuje również operatorów światła. Jeśli myśleliście, że jesteście nietykalni i trudności was nie dotyczą, to dynamika ewolucyjna udowadnia wam, że tak nie jest. Jesteście na rozdrożu, a wybór kierunku zdeterminuje waszą ewolucyjną przyszłość jako osób mogących stać się logistycznym wsparciem dla ludzkiego i planetarnego rozwoju, lub wręcz przeciwnie, możecie pozostać w więzieniu zamieszania, chaosu i konfliktów wynikających z nieświadomości oraz nierozpuszczonego ego ludzkiej zbiorowości. Jeśli rzeczywiście pragniecie przyszłości, w której społeczeństwo będzie kierować się duchowymi wzorcami harmonijnej komunikacji, solidarną, braterską współpracą oraz szacunkiem dla zasad życia i ewolucji; przyszłości, w której zaistnieje sprawiedliwy podział dóbr i bogactw oraz racjonalne i solidarne użycie zasobów energetycznych planety, musicie ?Skoncentrować się na Pracy Osobistej?.

Ewolucja kosmiczna jest procesem alchemicznym, w którym biegunowość musi zostać przetransmutowana w stan harmonii, aby ostatecznie przyczynić się do ustanowienia siły twórczej Boga, jako czynnika spajającego we Wszechświecie. Istnieje ogromna grupa operatorów światła, którzy angażują swoją energię w zmienianie okoliczności zachodzących na planecie. Jednak my nalegamy, byście zamiast tego, skoncentrowali się na pracy osobistej, gdyż wasze możliwości dokonywania zmian są ograniczone i nie jesteście w stanie rozwiązać problemów społecznych. Istniejące warunki są konsekwencją reakcji spowodowanych przez zachowania i myśli człowieka, tworzących spiralę przyczyn i skutków, których nie można zmienić, jeśli się nie dotrze do ich źródła. Co więc jest tym źródłem? Brak świadomości człowieka i jego opór na zmiany. Zmienić, znaczy zrozumieć, że oprócz tego, że jesteśmy boskimi esencjami, życie na każdym poziomie ewolucji kosmicznej poszukuje rozwijania trwałej i wiecznej więzi z Bogiem. Ta więź jest wrodzoną cechą Esencjonalnej Istoty i polega na tym, by kochać poprzez bezinteresowną służbę dla Nieskończonego Stwórcy stanowiącego spajające i integrujące centrum kosmicznych procesów ewolucyjnych. Jesteście obecnie bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się na waszej planecie, ponieważ ma to również wpływ na was samych. Jeśli ludzkość nie zmieni swojej wizji i nie zmodyfikuje paradygmatów egzystencjalnych, przyszłe konsekwencje mogą być tragiczne. Oczywiście konieczna jest przemiana całego waszego systemu społecznego, a to pociąga za sobą przemianę osobistą. Ta osobista transformacja jest wyzwaniem, któremu musicie stawić czoła, aby pozbawiona świadomości część ludzkości mogła zostać poddana działaniu fali światła, którą wy, jako operatorzy światła, powinniście im przesyłać. Jeśli ta fala światła, będąca synonimem wprowadzenia ewolucyjnych wzorców wodnikowych, nie zostanie zintegrowana na poziomie osobistym, nie będzie można rozpuścić mroków zaciemniających perspektywę i duchową wrażliwość ludzkości. Z tego powodu podkreślamy ważność pracy osobistej jako narzędzia neutralizacji negatywizmu i niskiego poziomu świadomości, które zawładnęły ludzkością.
Istnieje ogromna grupa przedstawicieli światła skupiona bardzo na roku 2012 jako punkcie zwrotnym w ewolucji, nadająca mu apokaliptyczne zabarwienie. Jest to jedna ze strategii sił ciemności oraz ego pragnących pozostać w roli ofiar i nie ponosić odpowiedzialności za osobistą transformację. Na pewno rok 2012 jest datą ważną, ponieważ nastąpi wówczas galaktyczne zrównanie waszego Systemu Słonecznego z centrum waszej Galaktyki. Na poziomie astrofizycznym spowoduje to pewne zmiany energetyczno-wibracyjne, które wpłyną bezpośrednio na wasz System Słoneczny, a zwłaszcza na takie planety jak wasza, na których instalowana jest nowa częstotliwość wibracyjna piątego wymiaru. Następstwa takiego uszeregowania, wydarzającego się co 26.000 lat, będą nieuniknione, lecz jeśli zdołacie wprowadzić nowe wzorce ewolucyjne i wibrować w dostrojeniu i współdziałaniu z nimi, skutki tych zmian będą transformujące a nie niszczycielskie.
Macie okres dwóch i pół roku, by zmienić kurs wydarzeń i aby mądrość oraz duchowe postrzeganie z całą swoją siłą i mocą wyłoniły się rozpraszając niską świadomość oraz ciemność panującą w ludzkim społeczeństwie. Konieczne jest, byście skoncentrowali się na alchemii pracy osobistej, gdyż zmiany nie nastąpią w sposób magiczny, lecz jedynie poprzez bycie świadomym, że moc tych zmian oraz przyszłość jest w waszych rękach. Jeśli doszliście do stanu takiego chaosu, konfliktów i zamieszania, jakie panują obecnie, oznacza to, że dysponujecie również siłą, by tworzyć dynamikę, w której króluje harmonia, szacunek oraz przestrzeganie praw życia i ewolucji.
Alchemia pracy osobistej to wynik bycia świadomym siły transformacji, jaką posiadacie w waszym wnętrzu dzięki mocy doświadczania oraz transmitowania światła i ciemności. Alchemia duchowa przejawia sie wtedy, gdy inwestujecie energię w budzenie się waszej duchowej wrażliwości, wcielanie duchowych archetypów oraz szacunek dla praw życia i ewolucji. Alchemia manifestuje się, gdy poprzez wasze myśli obserwujecie i analizujecie stany mroku – nieharmonijne wzorce utrudniające wam odczuwanie, myślenie i działanie w bezinteresownej służbie. Praca osobista ma miejsce, gdy w każdym momencie dokonujecie rewizji waszych wartości, pojęć, zwyczajów i zachowań podsycających pychę ego oraz wywołujących konflikty i wasze oddzielenie od światła. Być duchowym alchemikiem oznacza rozumieć, że jako istoty światła jesteście częścią Najwyższej Istoty – Boga i powinniście dostrajać się do Niego wyzbywając się egocentryzmu powodującego niezgodę, eksploatację, agresję oraz cierpienie na świecie i w waszym życiu.
Im bardziej koncentrujecie się na pracy osobistej, tym więcej światła wprowadzacie na Ziemię i podnosicie częstotliwość wibracji planety. Praca ta wymaga dużej odpowiedzialności dlatego, że wasze zachowanie oraz cele określą czy wibrujecie w świetle czy wręcz przeciwnie: pod maskami ciemności, która przybrała postać światła. Wykorzeńcie z waszych myśli cienie ego zaciemniające waszą świetlistą istotę i wywołujące konflikty oraz zniszczenie na świecie. Wasze słowa powinny być źródłem inspiracji i balsamem dla tych, którzy znajdują się w duchowym uśpieniu. Wasze działania powinny mieć na celu jedynie dobro, harmonię i wzrost innych, gdyż w ten sposób to, co czynicie innym, będzie proporcjonalnie wracać do was. Jesteście światłem. Przebraliście się w ciemność pokrywającą waszą duchową tożsamość z powodu strachu przed zaakceptowaniem tego faktu. Znajdujecie się na Ziemi, by odzyskać wasze boskie pochodzenie okazując swą szlachetność ducha. Gdy jesteście uczciwi, rozpoznajecie swoje błędy i nie oszukujecie samych siebie fałszywymi przesłankami osobistej pomyślności oraz pragnieniem zdobycia uznania w oczach innych.
Alchemia pracy osobistej jest esencją ewolucji kosmicznej, a Istoty wyższego poziomu ewolucji stale wibrują w tej częstotliwości i postawie ewolucyjnej. Strach przed zmianą jest jedną ze strategii używanych przez ego, by nie stracić kontroli oraz mocy nad waszym życiem i ewolucją, chociaż w rzeczywistości jest ono słabe i zawsze podporządkowane nieuniknionej dynamice kosmicznej ewolucji oraz jej zasadom. Pragniemy, byście osiągnęli uwolnienie i wzniesienie będące wynikiem alchemii pracy osobistej – narzędzia przemiany oraz ewolucyjnego katalizatora. Im więcej energii zaangażujecie w pracę osobistą, tym więcej otrzymacie wskazówek, inspiracji i mocy z wyższych sfer oraz od waszej Esencjonalnej Istoty. Naszym najgłębszym życzeniem jest, abyście zrozumieli znaczenie pracy osobistej.  Chcemy ukierunkować ją przekazując wam naszą pomoc oraz bezwarunkowe przewodnictwo. Jesteście naszymi ewolucyjnymi braćmi i pragniemy, aby Wodnikowe światło osiedliło się i rozsiewało na waszej planecie. Jesteście dziećmi Wodnika, które, jeśli tego zapragną, posiadają moc, by Wielka Oktawa Kosmicznego Światła zapanowała w waszym życiu i na Ziemi. Pracujcie z zaufaniem i przekonaniem, a zdziwicie się efektami, które zaistnieją w waszym życiu i na planecie. Wspieramy Was z wyższych poziomów światła, byście byli odbiorcami i przekaźnikami nowej częstotliwości i by wasza planeta oraz ludzkość weszła w złotą erę Wodnika.
Pytanie:

Wiadomo, że Jezus Chrystus, razem z Marią Magdaleną, swoja bratnią duszą, należeli do sekty Esseńczyków i że Esseńczycy byli gnostykami, którzy dokonali transmutacji energii seksualnej praktykując świętą seksualność.
Studiowałem różne strony internetowe, na których pojawiają się wszelkiego typu duchowe informacje prowadzące człowieka do rozwoju duchowego, lecz nie kładzie się tam nacisku na to, by mężczyzna i kobieta praktykowali świętą seksualność. Czy ten punkt widzenia jest słuszny czy się mylę?

Odpowiedź:

Maria Magdalena nie była bratnią duszą mistrza Sanandy (Jezusa Chrystusa), lecz ukochaną uczennicą, która przyczyniła się do rozpowszechniania jego nauk po  wniebowstąpieniu. Dla nas bratnie dusze to boskie istoty, które wibrują na tym samym poziomie dostrojenia oraz mają ten sam cel ewolucyjny. Nie ma to nic wspólnego z ideą pary, jakie znaczenie nadały temu pojęciu niektóre koła duchowe waszej planety.
Co do świętej seksualności, jest to temat bardzo obszerny i złożony. Uogólniając, ważne jest, by właściwie kanalizować świętą – twórczą energię i nie używać jej w sposób instynktowny jak to zwykle robicie. Kiedy ekspresja seksualności w postaci popędu płciowego zostanie uwznioślona,  używana jest ona, by kreować fale kosmicznej i międzyludzkiej łączności niosącej otwarcie się na świadomość kosmiczną, to znaczy połączenie z planem boskim i samym Bogiem. Należy używać energii seksualnej w celu przebudzenia swej łączności z boskim planem będąc tego świadomym. Kiedy celem jej używania jest integracja kosmiczna i sublimacja aspektu libido, staje się ona narzędziem duchowego wzrostu. W tym celu koniecznie jest stałe partnerstwo i nieuleganie seksualnej różnorodności, w jaką zwykle popadacie. Energia seksualna staje się pełnym mocy, wyzwalającym narzędziem, gdy stosuje się go z duchową wrażliwością, a uczucia i miłość są wówczas obecne.
Pytanie:

Co myślicie o energii słonecznej? Czy słońce jest kosmicznym kryształem?
Czy praktyka słonecznego uzdrawiania stanowi sposób na zamianę negatywnej energii i stanie się słonecznymi ludźmi?
Odpowiedź:

Różne kultury waszej planety nadają Słońcu odmienne znaczenie, lecz wszystkie one zbiegają się w tym samym punkcie: Słońce stanowi drzwi do osiągnięcia poziomu boskiej świadomości. Daje dostęp do wyższego poziomu ewolucji i stanowi manifestację twórczej mocy Boga we Wszechświecie. Nie jesteście istotami słonecznymi, lecz duchowymi, które poprzez energię słoneczną mogą uaktywniać waszą istotę duchową i łączność z boskim planem. Nie znamy techniki, o której mówisz, lecz najważniejsze jest zrozumienie opisanego powyżej pojęcia. Celem nie jest bycie Istotą słoneczną, ziemską, wenusjańską, czy plejadiańską, lecz odzyskanie duchowej tożsamości jako manifestacji nieskończonego Stwórcy zaprojektowanej, by kochać Go i bezwarunkowo służyć Mu myślą, słowem i twórczą energią, którą wszyscy jesteśmy obdarowani. Celem ewolucji jest powrót do planu boskiego i doświadczanie nieśmiertelności bytu poprzez wibrowanie w dostrojeniu i współdziałaniu z Bogiem.

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments