Dostęp do Portali i Miast ze Światła

Przesłanie od Archanioła Michała przez Ronna Herman, grudzień 2004

Dostęp do Portali i Miast ze Światła

 

Ukochani mistrzowie, mimo niepokojów rodzi się nowa nadzieja i poczucie siły, które rozprzestrzeniając się na Ziemi, ogarniają ludzką świadomość. Wiele z tego, co się teraz dzieje, jest wam wiadome, lecz znacznie więcej rozgrywa się zakulisowo, z czego sobie jeszcze nie zdajecie sprawy. Scena jest już jednak gotowa i przed waszymi oczami odsłoni się mnóstwo cudów. Choć nieraz już mówiliśmy o portalach stojących otworem i o miastach ze światła, wciąż niezupełnie pojmujecie, co usiłujemy wam powiedzieć. Wspominaliśmy także o niezwykłych świetlistych Istotach, które z odległych wszechświatów przybyły do waszej galaktyki/układu słonecznego, by obserwować proces fenomenalnych przeobrażeń, jaki tu teraz zachodzi. W przeszłości te wielkie Byty zsyłały do was tylko cząstki siebie – i to zniekształcone “refrakcją”. Poproszono je jednak, aby obecnie objawiły się w całym blasku swej chwały, jako że ewolucja waszego wszechświata, a szczególnie waszego systemu słonecznego i Ziemi, osiągnęła punkt krytyczny i jest to czas doniosły. Kto rozumie, w jaki sposób funkcjonuje kosmos, wie, iż nie jest możliwe, by któryś z tych Wielkich Bytów zszedł do waszych niższych wymiarów w pełni swej wspaniałości. Przypominam, że, jak już mówiliśmy, wszyscy wielcy mistrzowie, awatarzy i wysłannicy Stwórcy wprowadzali tylko pewien niewielki, ograniczony aspekt swojej prawdziwej chwały w fizyczne naczynie, w jakim się inkarnowali, by móc żyć pośród was.

 

Owi emisariusze Stwórcy, chcąc zstąpić z najwyższych sfer stworzenia, utworzyli wielkie kule ze światła zawierające częstotliwości oraz świetlne matryce geometryczne z wymiarów, które zamieszkują. W tych świetlistych słońcach zawarli  wszelkie przymioty, atrybuty, własności i aspekty właściwe ich rodzinnemu środowisku, a ponadto mądrość, wiedzę i informacje, jakie pragną przekazać ludzkości. Każdy z tych Wielkich Bytów przynosi ze sobą pewne szczególne dary i talenty nadane im przez Najwyższego Stwórcę, zaczerpnięte wprost z Jego serca/umysłu, a wam dostępne dzięki piramidom światła, które budujecie w piątym wymiarze i wyżej. Te ogromne świetlne statki lub miasta ze światła mocno zakotwiczyły się już w wyższych wymiarach w całej przestrzeni waszej galaktyki. Największe skupiska tych
wspaniałych budowli znajdują się w kluczowych punktach wokół Ziemi. Słyszeliście już o portalach wiodących do skarbnic nieograniczonych możliwości i pomagaliście je otwierać. One to właśnie stanowią wejścia do miast ze światła, a zatem i otwierają dostęp do wszelkich ich wspaniałości. To dzięki nim, po raz pierwszy odkąd opuściliście swoje wzniosłe domy hen pośród gwiazd, możecie obcować i współdziałać z tymi niezwykłymi Bytami.  

Wiele miast i miejsc na Ziemi mianowano miastami światła i – dzięki waszej pracy –  z wyższych sfer bytu spływają na nie ogromne kolumny światła.

Do tych miast migrują tysiące ludzi wiedzionych niewytłumaczalnym porywem lub impulsem. W innych miejscach ustanowiono posterunki światła. Powstają tam ośrodki nauki, uzdrawiania i mądrości duchowej. Przyciągają one tysiące dusz pragnących wiedzy, uzdrowienia lub połączenia ze swą duchową rodziną bądź towarzyszami podróży. Wracając, zabiorą do domu nasiona nowego Stworzenia i mądrości, promieniując na wszystkich wokół tym światłem, które dokonuje przemiany, światłem o częstotliwościach z wyższych wymiarów.

Chcąc dać wam lepsze pojęcie o tym, czym są owe wymiary z punktu widzenia was, mieszkańców fizyczności, scharakteryzujmy je przez analogię do systemu czakr. Wymiary te można zdefiniować jako poziomy świadomości przenikające się wzajemnie i „harmonijnie współbrzmiące z pewną grupą częstotliwości i wibracji”. Każdy wymiar wyższy od poprzedniego jest mniej zagęszczony i zawiera bardziej subtelne wzorce częstotliwości, w których zakodowana jest bardziej rozległa i złożona wiedza kosmiczna, a inaczej: prawda Stwórcy i prawa uniwersalne. Wszystko, co stworzone, przejawia się mocą intencji i wibracji energii o różnych częstotliwościach. Gęstość materii wzrasta w wymiarach odległych od Stwórcy i Wielkiego Centralnego Słońca, gdzie rezyduje nasz Bóg Ojciec-Matka.

PIERWSZY WYMIAR: PODSTAWA

PIERWSZA CZAKRA (u podstawy kręgosłupa): Instynkt. Kwestia przeżycia i przetrwania. Skupienie uwagi na ciele fizycznym i egzystencji w świecie materii. Pomaga się ugruntować, dostroić i czerpać energię życiową zarówno z Ziemi, jak i z  Wyższej Jaźni, Boskiego Promienia lub Boskiej Obecności Jam Jest z wyższych sfer bytu.

DRUGI WYMIAR: DOZNANIE

DRUGA CZAKRA (krzyżowa, pod pępkiem): Ześrodkowanie uwagi na uczuciach i emocjach. Ośrodek pragnień ego. Cielesna, namiętna miłość. Zawierzenie się. Tolerancja. Główne sprawy to: dawanie, otrzymywanie oraz więzi i obcowanie wzajemne. Ośrodkiem włada przede wszystkim instynkt. Dominują przyziemne emocje. Człowiekiem częściej powoduje lęk, uprzedzenie, przesąd lub dogmat niż intuicja i mądrość duchowa.

TRZECI WYMIAR: PRZEJAWIANIE

TRZECIA CZAKRA (splot słoneczny): Ośrodek emocji. Ośrodek siły osobowości. Człowiek uczy się, jak być współtwórcą na fizycznym planie istnienia, jak funkcjonować jako istota duchowa przyobleczona w ciało. Poznaje uniwersalne prawa przejawiania oraz prawo przyczyny i skutku. Uczy się  dostrajać do duchowego ciała pragnień i panować nad egoicznym ciałem pragnień.

CZWARTY WYMIAR: INSPIRACJA – SAMOURZECZYWISTNIENIE

CZWARTA CZAKRA (ośrodek serca): Ośrodek serca czerpie energię Stwórcy/Siły Życiowej z poziomu Wyższej Jaźni i zakotwicza ją w ciele fizycznym. Postępując w rozwoju, człowiek potrafi wchłaniać więcej Siły Życiowej. Troisty Płomień Boskiej Mądrości, Boskiej Woli i Boskiej Miłości płonie wtedy jaśniej i mocniej i zaczynasz tęsknić, by znów stać się jednym ze swoją Wyższą Jaźnią, ze Świadomością Chrystusową i ze swoim Boskim Promieniem. Miłość współodczuwająca pragnie się wyrazić i tęsknisz do czegoś, co przekracza materialną płaszczyznę istnienia. Rozpoczyna się proces uzdrawiania i harmonizowania fizycznego naczynia i stopniowo uświadamiasz sobie swoje boskie pochodzenie.

 

PIĄTY WYMIAR: WYRAŻANIE (ARTYKUŁOWANIE), KOMUNIKACJA

PIĄTA CZAKRA (ośrodek gardła): Moc wypowiadanego słowa. Autentyczna komunikacja, ekspresja i wena twórcza. Zaczynasz korzystać z daru intuicji, ze zdolności pozazmysłowych. Teraz twoja Wyższa Jaźń zaczyna odgrywać czynną rolę w życiu. Ożywiasz tęczowy most łączący cię z wyższymi sferami bytu, dzięki czemu możesz nawiązać kontakt ze swoim aniołem stróżem, przewodnikami i istnościami ze światła. Zasłony ułudy stopniowo się rozwiewają  i wiesz, że nie jesteś sam. Od czasu do czasu dostępujesz błogostanu, szczęśliwości wyższych sfer bytu i raz na zawsze poznajesz, czym jest obcowanie z Bogiem Ojcem-Matką. Już nigdy nie będziesz dawnym sobą, bezustannie dążąc do tego, by raz jeszcze zaznać magii i cudu wtopienia się we Wszechistnienie, stanu Wszechjedności. Korzystając z nieograniczonych zasobów prasiły życiowej zgromadzonej w piramidach światła/mocy, możesz stworzyć lub zdobyć wszystko, co tylko zdołasz sobie wyobrazić. Omijasz zniekształcenia rzeczywistości trzeciego i czwartego wymiaru, ucząc się planować przyszłość, skupiać uwagę na celu, prosić o wynik najlepszy z perspektywy duchowej i wreszcie przedsiębrać kroki konieczne, by twoje marzenie zostało zrealizowane. Starasz się powrócić na ścieżkę środka, osiągać równowagę i harmonię we wszystkich sprawach na poziomie fizycznym.

SZÓSTY WYMIAR: WIZUALIZACJA – WSPÓŁTWORZENIE

SZÓSTA CZAKRA (trzecie oko ośrodek między brwiami): Intuicja, wgląd w istotę rzeczy, jasnowidzenie. Nie-dualistyczne postrzeganie rzeczywistości. Dostęp do mą

drości kosmosu, osiągnięcie spokoju umysłu. Docierasz do poziomu pojmowania, z którego starasz się poznać swoją najwyższą prawdę i żyć tą prawdą jak najlepiej potrafisz. Korzystając ze światła mądrości osiągalnej w obrębie struktur mózgowych wyższego rzędu, zaczynasz sobie uzmysławiać, że jesteś Iskrą cudownego i bezmiernego Bytu. Pragniesz odzyskać swoje boskie dziedzictwo i wypełnić boską misję.

SIÓDMY WYMIAR: ILUMINACJA – POWRÓT DO JEDNOŚCI

SIÓDMA CZAKRA (korona): Energia życiowa ożywia górne partie mózgu. Umacnia się wola duchowa, rośnie wewnętrzna boska mądrość, przyspiesza się proces utożsamiania się z mnogimi aspektami  Boskiej Jaźni i Boga Ojca-Matki. Pozostając w ciele nie sposób w pełni zaistnieć w szóstym i siódmym wymiarze. Można mieć jednak kontakt z energią o wysubtelnionych częstotliwościach właściwych tym poziomom, włączyć je w pole własnej aury, uczynić je częścią swojej świadomości. Dostęp do piątego, szóstego i siódmego wymiaru oznacza początek procesu odbudowy doskonałego ciała świetlistego wedle prawzoru Adama/Ewy. Stopniowo stając się istotą ze światła, taką, jaka pierwotnie zstąpiła na Ziemię w materię, będziesz mógł funkcjonować w czterech niższych wymiarach w sposób zrównoważony i pozytywny.

Kosmiczne Cykle Stworzenia występują w pewnym porządku, który określa i uwypukla wielką rozmaitość „BOŻYCH PRZEJAWIEŃ”. A przeto ważne jest, byś się nauczył płynąć z biegiem czasu i adaptować do zmian, jakie niesie, aby odrzucić zawężające, ograniczające wierzenia właściwe rzeczywistości trzeciego i czwartego wymiaru; aby rosnąć w mądrości i szukając prawd wyższych przybliżać się do pierwotnego „Stanu Boskości”.

Bądź świadom, że Ogień Słoneczny Najwyższego Poziomu Stworzenia przenika wszystko w tym wszechświecie. Nic nie może ujść promieniowaniu i magnetyzmowi rozrzedzonego światła Stwórcy, które teraz przenika wasz układ słoneczny, Ziemię i ludzkość. Czakry są w ciele czymś w rodzaju baterii lub wirów elektromagnetycznych. Owe elektromagnetyczne częstotliwości to nośniki Światła, które ożywia wielorakie poziomy świadomości. Trzeba harmonijnie dostroić się do tych częstotliwości wibracyjnych, aby móc z nimi nawiązać kontakt i przyswoić je sobie. Wyższe częstotliwości światła/myśli/dźwięku wibrują w krwioobiegu, komórkach, tkankach, narządach, kościach, mięśniach i DNA, przyczyniając  dobrego samopoczucia. Niższe częstotliwości ze świata ludzi ograniczają przepływ życiodajnej energii i zagęszczają cztery niższe ciała. Krew jest nośnikiem genetycznym ziemskiego rodowodu człowieka i, co ważniejsze, jego rodowodu kosmicznego.

Początkiem nowych cyklów „istnienia” jest gotowość do przemiany lub, gdy się opierasz, ogień wewnętrznego konfliktu. Wiele zależy od twoich zdolności przyciągania, odpowiadania i przyswajania (lub odrzucania), a także od zdolności przewodzenia wyższych subtelnych energii, które zwie się „wyższą prawdą”. Twoja dusza i Wyższa Jaźń pamiętają powody, dla których wybrałeś bolesne przeżycia i sytuacje – nie jako karę, lecz jako rozwiązanie.

Musisz się starać wzmocnić wolę i pragnienie spełnienia. Postawę służenia sobie lub ego przeistoczyć w służbę duszy. Dusza jest w tobie tym, co złączone z „Wszechcałością”.  Współczucia  może nauczyć ból i cierpienie (gdy rządzi tobą ego), jest to trudne i ciężkie, lub można je obudzić w łatwy sposób odnajdując swą więź lub jedność z Wyższą Jaźnią i Boskim Promieniem (z natchnienia duszy).

Pamiętaj, że święte instrumenty stworzenia to: święty ogień, oddech, wizualizacja, medytacja, afirmacja, intencja i działanie. W świetle Stwórcy zawiera się energia, inteligencja i  kosmiczna substancja materii, wszystko co konieczne, by zrealizować Boski Plan. Ciało Światła/Ognia (Boskie Ciało Przyczynowe), które spowija Boga Ojca-Matkę stało się Dwunastoma Promieniami Boskości tego wszechświata i ostatecznie Siedmioma Promieniami Stworzenia waszego układu słonecznego. Pierwotnie zrodziłeś się z głębi Świętego Serca Najwyższego Stwórcy. Wyłoniłeś się zeń jako istota z Białego Ognia – i o tym właśnie mówi biblijny werset: „Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga”.

Umocnimy was, natchniemy i rozpłomienimy wasze serca na tej drodze, która wiedzie was z powrotem do nas, tu, gdzie jest wasze miejsce. Niech Bóg nasz Ojciec-Matka zlewa na was światło miłości i błogosławieństwa po wieki wieków.

JAM JEST Archanioł Michał.

Tłumaczyła Anna Żurowska

 

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments