Konstytucja Nowej Ziemi

 

Ruch Lamier Konstytucja Nowej Ziemi
POŚWIĘĆ TYM SŁOWOM, CHOĆBY CHWILĘ …
Współcześnie istniejące systemy społeczne i polityczne ponad wszelką wątpliwość udowadniają, że się nie sprawdziły. Większość ludzi na tej planecie jest pozbawiona godnego życia i prawdziwej wolności, co trudno dostrzec tym wszystkim, którzy przyjmują konsumpcyjny styl życia. W dzisiejszym świecie, (choć nie jest to z pewnością najgorsza z możliwości), niejeden człowiek pozostaje uzależniony od łaski innych lub od stałej pracy, by móc przeżyć od wypłaty do wypłaty. I choć niektórzy mogą uznać podobny stan za szczęście, to jednak ludzie świadomi, powinni pomyśleć o wyższych standardach egzystencji, która nie polega jedynie na przeżyciu lub gromadzeniu przedmiotów ponad własne potrzeby. W ogromnej części współczesnego świata przeciętnej osoby nie stać na kupienie nawet najskromniejszego mieszkania, a ci, którzy to robią, (jeśli mają taką możliwość), często zaciągają ogromne kredyty, które czynią ich więźniami etatowej pracy przez 20, 30, 40 lat, jednak bez żadnej gwarancji, że zdołają je spłacić zanim się zestarzeją.
Dzisiejsza Ziemia to również podupadły ekosystem zniszczony przez chciwość wielkich korporacji propagujących określony styl życia, który wielu ludzi zaakceptowało całkowicie bezkrytycznie. Każdego dnia słyszymy już nie tylko o przelewie krwi w najróżniejszych częściach świata, ale także o ekologicznych katastrofach i grożącej nam zagładzie. Do tego wszystkiego trudno dziś znaleźć osobę, która by nie znała kogokolwiek, kto choruje lub zmarł na tzw. choroby cywilizacyjne spowodowane zatruciem środowiska i ludzkiego organizmu. Jakby tego wszystkiego było mało cały system społeczny został do tego stopnia uzależniony od pieniędzy, że trudno nawet skorzystać w mieście z toalety, czy też napić się czystej wody, jeśli nie mamy przy sobie pieniędzy. Doprowadziliśmy tą i innymi drogami do niewyobrażalnego pohańbienia ludzkiego życia i wszelkich prawdziwych wartości.
W obliczu tego wszystkiego powinniśmy sobie przypomnieć o podstawowych prawach i przywrócić godność nam wszystkim, uwalniając się z pęt systemu, który sami utrzymujemy przy życiu poprzez nasze codzienne wybory.
Zamieszczona poniżej Konstytucja Nowej Ziemi pochodzi z książki ” Idea Nowej Ziemi ” i jest właśnie tego typu przesłaniem mającym na nowo uzmysłowić nam nasze podstawowe prawa. Na prośbę autora poniższego tekstu, którym jest Ghal, rozsyłamy go, aby w ten skromny sposób przyczynić się do odbudowania u ludzi dawnej świadomości.
Prosimy więc i Ciebie, (jeśli tak zdecydujesz), o wzięcie pod rozwagę tych słów i udział w tym przedsięwzięciu drukując treść Konstytucji w swoim domu, a także przesyłając ją na znane ci adresy e-mailowe.
* * *
KONSTYTUCJA NOWEJ ZIEMI
Odwołując się do głosu naszego wnętrza i przywołując mądrość Źródła
opieramy się na następujących zasadach :
Prawo Nadrzędne
1) Prawem Nadrzędnym jest Wolność, która nie może pogwałcać wyborów innych istot.
(Nie oznacza to jednak, ze Twoje wybory muszą być zgodne z wyborami i
oczekiwaniami otoczenia).
Zrozumienie Nadrzędne
1) – Wszystko jest Jednym, czyli we wszystkim jest jeden i ten sam Byt.
2) – Wszystko ze swej natury jest dobre.
3) – Zło jest odreagowaniem doznanych urazów, które jedni zadali drugim.
4) – Ziemia i wymiar fizyczny istnieją po to, by stworzyć warunki do wzrostu Świadomości. Wszystko, co uniemożliwia lub utrudnia taki wzrost jest sprzeczne z założeniami Stworzenia. Narzędziem do owego wzrostu jest Wolność indywidualnego bytu.
Postawa Nadrzędna
1) – Sam jesteś odpowiedzialny za to, co myślisz, mówisz, robisz i czujesz.
2) – Twoje działanie wpływa na całość.
Prawa Podstawowe
Każda istota urodzona na planecie Ziemi ma niezbywalne prawa:
1) – Prawo do Życia,
czyli prawo do istnienia bez stawiania żadnych dodatkowych warunków (narodowych, rasowych, państwowych, religijnych, czy finansowych), a także prawo do dysponowania własnym życiem.
2) – Prawo do Ziemi
bez nabywania go i do gospodarowania na niej nieodpłatnie za sprawą własnej pracy i w zakresie naprawdę niezbędnym dla własnej egzystencji.
3) – Prawo do Dóbr Ziemi,
czyli prawo nieodpłatnego dostępu do wody, czystego powietrza i innych dóbr znajdujących się w niej i na jej powierzchni jedynie w wymiarze potrzebnym dla własnej egzystencji.
4) – Prawo do Domu,
czyli do nieodpłatnego i niezbywalnego miejsca zamieszkania w domu rodzinnym, które to prawo nie jest ograniczone w czasie.
Jest to również prawo (w razie takiej konieczności !) do postawienia nowego domu w oparciu o własny projekt, technologię i pracę własnych rąk na nieodpłatnym terenie.
KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI
Powyższy spis nazwaliśmy Konstytucją Nowej Ziemi, jako że ma on uniwersalny charakter dla wszystkich mieszkańców planety i winien być traktowany jako coś nadrzędnego wobec wszystkich innych praw. Nie chcąc jednak czynić tego listu zbyt obszernym nie możemy tu omówić wszystkich wymienionych punktów. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości opisane tu zasady mają szansę stać się podstawą dla nowego, postępowego społeczeństwa tworzonego na tej planecie.
I choć rozumiemy oczywiście, że aktualnie Konstytucja może się wydawać niektórym ludziom niemożliwa do zrealizowania to z radością przypominamy jednak, że do wszelkich zmian niezbędna jest najpierw świadomość ! Dlatego, mieszkańcy Ziemi powinni odzyskać świadomość, iż opisane tu prawa posiadają z Natury Stworzenia, albowiem żadna istota nie może żyć tylko pod pewnymi warunkami, a jeśli ich nie spełnia nie może być skazana na eksterminacje lub niedolę. Musimy więc pamiętać, że fakt łamania tych przyrodzonych nam praw nie oznacza, że one nie istnieją. Warto też zauważyć, że przestrzeganie określonych zasad w życiu nie zależy jedynie od ustanowionego prawodawstwa, ale przede wszystkim od naszej osobistej postawy i to właśnie czyni ludzi wolnymi w codziennych wyborach.
Zachęcamy zatem do tłumaczenia i rozsyłania po całym świecie jednolitej treści Konstytucji dla Nowej Ziemi wraz ze wszystkimi zamieszczonymi tu komentarzami ! Prosimy jednak bardzo gorąco, aby ewentualnych tłumaczeń niniejszego tekstu dokonywały jedynie te osoby, które bardzo dobrze znają język oryginału i język, na który tłumaczenie jest dokonywane. Dzięki temu nie dojdzie do przeinaczeń w tekście. Prosimy także, aby w e-mailach treść Konstytucji zawsze była wysyłana jako oddzielny, uporządkowany i przejrzysty załącznik, a nie wklejana w treść e-maila.
Co do samego drukowania Konstytucji (o które prosimy) to ma ono bardzo duże znaczenie dla faktu jej przetrwania i propagowania, także wtedy, gdy internet, oraz urządzenia i systemy elektroniczne przestaną działać.
Jeśli uda Ci się przygotować lub zorganizować tłumaczenie prosimy wyślij je także do nas: www. new-earth.pl / www. nowa-ziemia.pl * e-mail: info@ nowa-ziemia.pl / e-mail: info@ new-earth.pl .
Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w tą szlachetną sprawę.Ruch Lamier

POŚWIĘĆ TYM SŁOWOM, CHOĆBY CHWILĘ …

 

Współcześnie istniejące systemy społeczne i polityczne ponad wszelką wątpliwość udowadniają, że się nie sprawdziły. Większość ludzi na tej planecie jest pozbawiona godnego życia i prawdziwej wolności, co trudno dostrzec tym wszystkim, którzy przyjmują konsumpcyjny styl życia. W dzisiejszym świecie, (choć nie jest to z pewnością najgorsza z możliwości), niejeden człowiek pozostaje uzależniony od łaski innych lub od stałej pracy, by móc przeżyć od wypłaty do wypłaty. I choć niektórzy mogą uznać podobny stan za szczęście, to jednak ludzie świadomi, powinni pomyśleć o wyższych standardach egzystencji, która nie polega jedynie na przeżyciu lub gromadzeniu przedmiotów ponad własne potrzeby. W ogromnej części współczesnego świata przeciętnej osoby nie stać na kupienie nawet najskromniejszego mieszkania, a ci, którzy to robią, (jeśli mają taką możliwość), często zaciągają ogromne kredyty, które czynią ich więźniami etatowej pracy przez 20, 30, 40 lat, jednak bez żadnej gwarancji, że zdołają je spłacić zanim się zestarzeją.

Dzisiejsza Ziemia to również podupadły ekosystem zniszczony przez chciwość wielkich korporacji propagujących określony styl życia, który wielu ludzi zaakceptowało całkowicie bezkrytycznie. Każdego dnia słyszymy już nie tylko o przelewie krwi w najróżniejszych częściach świata, ale także o ekologicznych katastrofach i grożącej nam zagładzie. Do tego wszystkiego trudno dziś znaleźć osobę, która by nie znała kogokolwiek, kto choruje lub zmarł na tzw. choroby cywilizacyjne spowodowane zatruciem środowiska i ludzkiego organizmu. Jakby tego wszystkiego było mało cały system społeczny został do tego stopnia uzależniony od pieniędzy, że trudno nawet skorzystać w mieście z toalety, czy też napić się czystej wody, jeśli nie mamy przy sobie pieniędzy. Doprowadziliśmy tą i innymi drogami do niewyobrażalnego pohańbienia ludzkiego życia i wszelkich prawdziwych wartości.

W obliczu tego wszystkiego powinniśmy sobie przypomnieć o podstawowych prawach i przywrócić godność nam wszystkim, uwalniając się z pęt systemu, który sami utrzymujemy przy życiu poprzez nasze codzienne wybory.

Zamieszczona poniżej Konstytucja Nowej Ziemi pochodzi z książki ” Idea Nowej Ziemi ” i jest właśnie tego typu przesłaniem mającym na nowo uzmysłowić nam nasze podstawowe prawa. Na prośbę autora poniższego tekstu, którym jest Ghal, rozsyłamy go, aby w ten skromny sposób przyczynić się do odbudowania u ludzi dawnej świadomości.

Prosimy więc i Ciebie, (jeśli tak zdecydujesz), o wzięcie pod rozwagę tych słów i udział w tym przedsięwzięciu drukując treść Konstytucji w swoim domu, a także przesyłając ją na znane ci adresy e-mailowe.

 

 

* * *

 

KONSTYTUCJA NOWEJ ZIEMI

 

 

 

Odwołując się do głosu naszego wnętrza i przywołując mądrość Źródła

opieramy się na następujących zasadach :

 

Prawo Nadrzędne

 

1) Prawem Nadrzędnym jest Wolność, która nie może pogwałcać wyborów innych istot.

(Nie oznacza to jednak, ze Twoje wybory muszą być zgodne z wyborami i

oczekiwaniami otoczenia).

 

Zrozumienie Nadrzędne

1) – Wszystko jest Jednym, czyli we wszystkim jest jeden i ten sam Byt.

2) – Wszystko ze swej natury jest dobre.

3) – Zło jest odreagowaniem doznanych urazów, które jedni zadali drugim.

4) – Ziemia i wymiar fizyczny istnieją po to, by stworzyć warunki do wzrostu Świadomości. Wszystko, co uniemożliwia lub utrudnia taki wzrost jest sprzeczne z założeniami Stworzenia. Narzędziem do owego wzrostu jest Wolność indywidualnego bytu.

 

Postawa Nadrzędna

 

1) – Sam jesteś odpowiedzialny za to, co myślisz, mówisz, robisz i czujesz.

2) – Twoje działanie wpływa na całość.

 

Prawa Podstawowe

 

Każda istota urodzona na planecie Ziemi ma niezbywalne prawa:

1) – Prawo do Życia,

czyli prawo do istnienia bez stawiania żadnych dodatkowych warunków (narodowych, rasowych, państwowych, religijnych, czy finansowych), a także prawo do dysponowania własnym życiem.

2) – Prawo do Ziemi

bez nabywania go i do gospodarowania na niej nieodpłatnie za sprawą własnej pracy i w zakresie naprawdę niezbędnym dla własnej egzystencji.

3) – Prawo do Dóbr Ziemi,

czyli prawo nieodpłatnego dostępu do wody, czystego powietrza i innych dóbr znajdujących się w niej i na jej powierzchni jedynie w wymiarze potrzebnym dla własnej egzystencji.

4) – Prawo do Domu,

czyli do nieodpłatnego i niezbywalnego miejsca zamieszkania w domu rodzinnym, które to prawo nie jest ograniczone w czasie.

Jest to również prawo (w razie takiej konieczności !) do postawienia nowego domu w oparciu o własny projekt, technologię i pracę własnych rąk na nieodpłatnym terenie.

 

 

 

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI

 

Powyższy spis nazwaliśmy Konstytucją Nowej Ziemi, jako że ma on uniwersalny charakter dla wszystkich mieszkańców planety i winien być traktowany jako coś nadrzędnego wobec wszystkich innych praw. Nie chcąc jednak czynić tego listu zbyt obszernym nie możemy tu omówić wszystkich wymienionych punktów. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości opisane tu zasady mają szansę stać się podstawą dla nowego, postępowego społeczeństwa tworzonego na tej planecie.

I choć rozumiemy oczywiście, że aktualnie Konstytucja może się wydawać niektórym ludziom niemożliwa do zrealizowania to z radością przypominamy jednak, że do wszelkich zmian niezbędna jest najpierw świadomość ! Dlatego, mieszkańcy Ziemi powinni odzyskać świadomość, iż opisane tu prawa posiadają z Natury Stworzenia, albowiem żadna istota nie może żyć tylko pod pewnymi warunkami, a jeśli ich nie spełnia nie może być skazana na eksterminacje lub niedolę. Musimy więc pamiętać, że fakt łamania tych przyrodzonych nam praw nie oznacza, że one nie istnieją. Warto też zauważyć, że przestrzeganie określonych zasad w życiu nie zależy jedynie od ustanowionego prawodawstwa, ale przede wszystkim od naszej osobistej postawy i to właśnie czyni ludzi wolnymi w codziennych wyborach.

Zachęcamy zatem do tłumaczenia i rozsyłania po całym świecie jednolitej treści Konstytucji dla Nowej Ziemi wraz ze wszystkimi zamieszczonymi tu komentarzami ! Prosimy jednak bardzo gorąco, aby ewentualnych tłumaczeń niniejszego tekstu dokonywały jedynie te osoby, które bardzo dobrze znają język oryginału i język, na który tłumaczenie jest dokonywane. Dzięki temu nie dojdzie do przeinaczeń w tekście. Prosimy także, aby w e-mailach treść Konstytucji zawsze była wysyłana jako oddzielny, uporządkowany i przejrzysty załącznik, a nie wklejana w treść e-maila.

Co do samego drukowania Konstytucji (o które prosimy) to ma ono bardzo duże znaczenie dla faktu jej przetrwania i propagowania, także wtedy, gdy internet, oraz urządzenia i systemy elektroniczne przestaną działać.

Jeśli uda Ci się przygotować lub zorganizować tłumaczenie prosimy wyślij je także do nas: www. new-earth.pl / www. nowa-ziemia.pl * e-mail: info@ nowa-ziemia.pl / e-mail: info@ new-earth.pl .

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w tą szlachetną sprawę.

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments