Odpowiedzialność i zaangażowanie ewolucyjne

Metatron

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

Listopad 2009

Niech boskie światło, emanujące z Nieskończonego Stwórcy, zaleje wasze wnętrze napełniając was pięknem, harmonią i miłością.

Czasy zmian manifestują się poprzez różne wydarzenia, okoliczności oraz dynamiki energetyczno-wibracyjne oddziałujące na planetę Ziemię i ewolucję ludzkości. Operatorzy światła mają tendencję do koncentrowania swojej energii i uwagi na informacjach mówiących o wydarzeniach, które mogą wydarzyć się na planecie wywołując modyfikację jej struktury geofizycznej i magnetycznej. Chodzi mi o alarmujące doniesienia powodujące panikę i destabilizujące was na poziomie psychiczno-emocjonalnym. To, co dzieje się na planecie nie jest niczym nadzwyczajnym. Pokazuje zmiany, jakie nastąpią i związane z nimi skutki, jeśli ludzkość dalej będzie kontynuować nieświadome działania i łamanie praw życia oraz ewolucji. Ogólnie rzecz biorąc, informacja przekazywana wam przez istoty duchowe przepełniona jest radami, empatią jak również braterskim i solidarnym uczuciem. Jej celem jest byście uświadomili sobie konieczność modyfikacji waszego punktu widzenia, postawy i egzystencjalnego celu. Nawet, jeśli pewne jest, że wasza Galaktyka i System Słoneczny wkraczają w nową sekwencję ewolucyjną na poziomie astrofizycznym i kosmologicznym, ponieważ zostało to zaprogramowane i stanowi część ewolucji wszechświata, na planecie istnieją zachowania i koncepcje kreujące negatywne i destrukcyjne dynamiki energetyczne. Kosmiczne cykle ewolucyjne stanowią wcześniej zaplanowane, aksjomatyczne procesy stanowiące wrodzoną naturę wszechświata i ewolucji. Istnieje jednak istotny element, który należy sobie uświadomić: sposób, w jaki jednostki oraz całe ludzkości stawiają czoła tym cyklom ewolucji. Wszechświat funkcjonuje dzięki uprzednio określonym niezmiennym, fundamentalnym prawom, dlatego właśnie zrównanie i wibrowanie z nimi w harmonii i synergii przyczynia się do uaktywniania naszej kosmiczno-duchowej świadomości oraz poszerzania rzeczywistości wewnętrznej.

Różne prądy przekazywanej informacji kładą duży nacisk na energetyczne i wibracyjne skutki wywoływane przez plazmatyczne centrum Galaktyki. Jednak ta perspektywa odwraca waszą uwagę i oddala was od odpowiedzialności za osobistą transformację. Oczywiście istnieją energie kosmiczne, których oddziaływanie wpływa na struktury geofizyczne i geomagnetyczne planet, jak również ciał energetycznych żyjących gatunków. Nie powinno to jednak być przeszkodą ani pretekstem dla istot ludzkich usprawiedliwiającym ich nieodpowiedzialność i nieświadomość. Kosmiczne radiacje są katalizatorami procesów ewolucyjnych, których celem jest pobudzanie ewolucji we wszechświecie na jego różnych poziomach i w jego różnorodnych strukturach.

To, co aktualnie dzieje się na waszej planecie – w waszym społeczeństwie i otoczeniu – stanowi konsekwencję nieświadomości i nieodpowiedzialności istot ludzkich, które wybierają dynamiki destrukcyjne i nieharmonijne. Jeśli będą one nadal kontynuowane, staną się zgubne dla całej ludzkości. Niezbędne jest, by ci, którzy naprawdę uważają się za operatorów światła, i którzy działają jako tacy, skoncentrowali swoją uwagę na osobistej transformacji, poszerzeniu i rozwoju postawy prowadzącej do większej spójności oraz braterskiej i solidarnej komunikacji pomiędzy duchowymi operatorami planety. Ludzkość pogrążona jest w głębokim śnie, a jej większa część nie życzy sobie się przebudzić, ponieważ zaakceptowanie rzeczywistości wywołuje w niej prawdziwą panikę i cierpienie. Niszczący wirus nieświadomości oraz zepsucia waszej duchowej wrażliwości powoduje wiele negatywizmu, przemocy i cierpienia. Sytuacja będzie się pogarszać dopóki ludzkość nie pojmie, że żyjąc tak dalej, nieuchronnie sprowadzi na siebie zniszczenie i zgubne skutki, które taki sposób funkcjonowania na dłuższą metę wykreuje.

Cały proces transformacji – ewolucyjny skok – zachodzący na planecie ma na celu uaktywnienie waszej duchowej świadomości i więzi, jakie macie z dynamikami wyższej kosmicznej ewolucji. Reszta stanowi wtórny aspekt dekoracji, którą nazywacie duchowym wzniesieniem. Drogie istoty światła, niezbędne jest wasze poważne zaangażowanie osobiste i przyjęcie odpowiedzialności, byście rozpuścili zaburzone energie, które zalewają oraz niszczą pole przyczynowe i energetyczne planety Ziemi oraz ludzkości. Jesteście rzecznikami nowej energii i nowych paradygmatów duchowych, jeśli taki rzeczywiście jest wasz wybór. Od was zależy czy konsekwencje ewolucyjnego przejścia będą harmonijne czy nie. Ostrzegamy was, ponieważ jesteście rzecznikami ludzkiego ziemskiego kolektywu i waszą odpowiedzialnością jest generowanie oddziałującej spirali światła rozpuszczającej opór i nieświadomość tych, którzy pozostają uśpieni.

W miarę jak wasz System Słoneczny będzie zbliżał się do galaktycznego punktu zero, promieniowania kosmiczne będą się nasilać aż do punktu wywoływania silnych zaburzeń geomagnetycznych i geofizycznych na waszej planecie. Dzięki temu możliwe będzie rozpuszczenie nieharmonijnych energii zaburzających pole przyczynowe i elektromagnetyczne Ziemi. Wymaga to przyjęcia odpowiedzialności z waszej strony oraz pozbycia się uprzedzeń i różnic koncepcyjnych oddzielających was od innych operatorów światła. Wzorcowe zachowanie powinno stanowić wsparcie w waszym życiu, ponieważ słowo ma moc tylko wówczas, gdy jest uświęcone, a to implikuje wibrowanie w harmonii i synergii z zasadami moralnymi, etycznymi i duchowymi przekazanymi wam przez wielkich mistrzów przeszłości. Wielu z was nie może zintegrować się z nowymi pięciowymiarowymi częstotliwościami wibracyjnymi ze względu na swoje zgubne przyzwyczajenia. Nie jesteście świadomi tego, jakie znaczenie ma zdrowy styl życia wolny od toksyn chemicznych, psychicznych i emocjonalnych. Nie możecie kontynuować ciągłego wprowadzania w siebie pożywienia i substancji, które obniżają częstotliwość waszych ciał energetycznych oraz wpływają na wasze ciała fizyczne wywołując wszelkiego rodzaju dysfunkcje fizjologiczne. Jeśli nie jesteście w stanie zrozumieć znaczenia zwyczajów żywieniowych, trudno będzie wam zintegrować i pojąć paradygmaty oraz kody energetyczno-wibracyjne Wodnika.

Przyjęcie odpowiedzialności i zaangażowanie oznacza rozpoczęcie usuwania ze swego życia postaw, przyzwyczajeń, koncepcji, sposobów postrzegania i wartości, które nie sprzyjają dobremu samopoczuciu wewnętrznemu oraz braterskiej i solidarnej współpracy duchowej. Jeśli prawdziwie się nie zaangażujecie; jeśli nie przyjmiecie odpowiedzialności, którą wam powierzono, nasze wysiłki nie przyniosą rezultatów, jakich oczekujemy, a wy będziecie musieli zmierzyć się ze skutkami swego oporu na zmianę.

Naszą misją jest przekazywanie zasad i pilotowanie was na ścieżce prowadzącej w nową sekwencję ewolucyjną – w odmienny świat, w którym dominuje światło a nie ciemność, którą generujecie i która w was zamieszkuje. Nie zapominajcie, że bieguny działają stale i jednocześnie, zaś wy, poprzez pokrewieństwo wibracyjne i energetyczne, wchodzicie w zgodność z tym, który wybieracie. Musicie pozostawać stale na straży, lecz nie ze względu na to, co mogłoby się wydarzyć na planecie na poziomie geofizycznym, czy geomagnetycznym, ale z powodu cieni i nieharmonijnych wewnętrznych stanów ewolucyjnych, które powinniście uzdrowić, by stać się zwiastunami światła, miłości i harmonii na Ziemi. Wewnętrzna czujność polega na byciu w każdym momencie świadomym tego, co myślicie i tego, jak oddziałują te myśli na otoczenie i ziemskie pole przyczynowe. Wasza odpowiedzialność dotyczy uświadomienia sobie, że wypowiadane przez was słowa stanowią odzwierciedlenie waszych myśli; zaś wasze myśli wywołują działania, które oddziałują w sposób pozytywny lub negatywny na innych i na was samych.

Czasy bezruchu, nieświadomości i nieodpowiedzialności zakończyły się i taki sposób funkcjonowania nie będzie wam już w żaden sposób pomocny w nowym cyklu ewolucyjnym, w który wkracza Ziemia. Nadeszły czasy autorefleksji, pracy wewnętrznej, stałej i budującej introspekcji, jak również wnikliwości, dzięki której rozpoznacie pozornie duchowe informacje skrywające w sobie nieuczciwe, ukryte zamiary wobec was. Wierzymy, że zamanifestujecie duchową alchemię przyjmując odpowiedzialność oraz angażując się osobiście. Wasze życie zawsze powinno opierać się na fundamencie uczciwości i szczerości. Powinniście rozpuścić wszelkie błędne dynamiki, ponieważ czas dziecięcej nieświadomości jest już zakończony. Wszystko, co wydarza się i co wydarzy się na waszej planecie, będzie odzwierciedleniem waszego poziomu świadomości i duchowej wrażliwości, które rozwiniecie od tego momentu.

Musicie dowieść, że jesteście operatorami światła, a to wymaga wielkiego stopnia zaangażowania w kwestii rozświetlania cienia zaćmiewającego wasz sposób postrzegania i duchową wrażliwość oraz zezwala na nieharmonijne i negatywne dynamiki. Jesteście dziećmi boskiego światła i Nieskończony Stwórca pragnie, by to światło miłości, harmonii i wewnętrznego piękna zajaśniało intensywnie w waszym życiu i na planecie rozpraszając ciemność, która zawisła nad ludzkością. Tylko w ten sposób możemy zmniejszać wpływ sił cienia, które przeniknęły do całej tkanki społecznej na wszystkich jej poziomach. Było to możliwe tylko dlatego, że ludzkość odłączona jest od Boga i duchowych praw rządzących życiem i ewolucją. Drogie obecności boskiego światła, otwórzcie się na Wielkie Boskie Światło, by mogło ono zamieszkać w waszych sercach. Uaktywnijmy wspólnie kody energetyczne i wibracyjne Nowej Ziemi.

Metatron, pracujący dla ewolucji planety Ziemi i wszechświata, przesyła wam z Antares swoją transmutującą energię i obdarowuje was mocą uaktywnienia świadomości Wodnika w trzecim tysiącleciu.

 

 

Pytania

1.Czy cała ludzkość osiągnie wzniesienie?

 

Bardzo chcielibyśmy, aby tak właśnie się stało, jednak musimy wziąć pod uwagę fakt, że każda jednostka znajduje się na odmiennym poziomie ewolucji. Cele muszą więc pozostawać w rezonansie z jej częstotliwością wibracji. Pewne społeczności mogą wznieść się w sposób, w jaki nastąpiło to w przeszłości, lecz nie cała ludzkość. Ważne jest, by zrozumieć, że wzniesienie nie jest czymś zdeterminowanym, zaś ci, którym nie uda się, nie zostaną skazani na wygnanie ewolucyjne. Ewolucja jest we wszechświecie procesem stałym i każda jednostka ma swój czas i program życia. Ci, którzy nie zdołają zintegrować się z nowymi paradygmatami ewolucyjnymi, będą doświadczać dynamik ewolucyjnych o większych ograniczeniach zgodnie ze swymi potrzebami. Istota ludzka cieszy się przywilejem wolnej woli, ale nie wszyscy używają jej właściwie. Wolność jest cechą duchową, boskim przywilejem, którym Bóg obdarował wszystkie istoty światła zamieszkujące wszechświat. Wolność wyboru została przyznana każdej istocie ludzkiej, jednak sposób, w jaki jej ona używa jest kwestią osobistej decyzji, na którą wpływ mają różne czynniki takie jak edukacja oraz ramy kulturowe, w których żyje. Jednak nie ma w tym procesie nic z góry zdeterminowanego. Zawsze można wybrać inny kadr edukacyjny i kulturowy. Informacje oraz techniki duchowe przekazywane ludzkiej istocie z planów światła mają na celu kreowanie struktury społecznej opartej na wartościach duchowych. Podsumowując powiemy, że wszystkie istoty ludzkie nie wzniosą się, jednak wszechświat i Boskość dadzą im inne szanse w ich ewolucyjnej podróży, by mogły w przyszłości odczuć wewnętrzny płomień zmiany i zrozumieć konieczność połączenia się z boską energią zamieszkującą w każdej istocie we wszechświecie.

 

2.Czy istoty ludzkie będą mogły w przyszłości widzieć istoty z innych światów?

 

Nastąpi to, gdy nowa Ziemia i ludzkość będą wibrować w harmonii i synergii z prawami życia oraz ewolucji. Mówimy o odległej przyszłości, ponieważ ewolucyjne procesy na planecie takiej jak wasza są powolne. Niemniej jednak osoby, które przebudzą się z duchowego letargu będą miały możliwość łączenia się z planami międzywymiarowego światła. Nie będzie to jednak masowy kontakt z istotami światła, ponieważ ludzkość waszej planety nie zintegrowała paradygmatów miłości, braterstwa i solidarności uniwersalnej. Ludzki kolektyw, tak jak my go postrzegamy w łonie duchowej hierarchii, w dużej swojej części złożony jest z istot prymitywnych mających silne tendencje do łamania praw życia i ewolucji kosmicznej, dla których żadna przestrzeń nie jest przeznaczona dla braterskiej i solidarnej miłości.

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments