osobista grupa anielska

Zastęp osobistych sił anielskich składa się z siedmiu aniołów. Towarzyszą one KAŻDEMU człowiekowi od momentu jego narodzin. Prowadzą go podczas jego ziemskiej wędrówki i witają go po drugiej stronie, gdy opuści swoje ziemskie ciało. Anioły te współpracują z człowiekiem w sposó b bezpośredni- każdy posiada swoją grupę anielską , która odpowiada jego rozwojowi. Do tych osobistych sił należy również tajemna siła niebieska, którą każdy musi odkryc indywidualnie.

Grupa ta może objawiac się w njaróżniejszy sposób- jej członkowie manifestują swą obecnośc w taki sposób, jaki człowiek odczuwa dla siebie za najbardziej komfortowy i bezpieczny- dlatego też tak często jest to niezauważalne i ignorowane. Najczęściej są to symbole i bliskie nam rzeczy, które mamy ze sobą od zawsze. Grupa anielska zna plan rozwoju człowieka dopier ow tedy , gdy zacznie on go realizowac. Pozostają w służbie człowieka i zjawiają się podczas modlitwy oraz w każdym przypadku, kiedy zostaną przywołane. Podnoszą poziom energii, dostarczają informacji, które są nam potrzebne w obecnej sytuacji. Kontakt z nimi jest ubogacający, przepełniony miłością, poszerzający świadomośc, swobodny, dobry i pełen energii. Barwami podstawowymi tej grupy są najczęściej kolory, które lubimy od dziecka. One są z nami zawsze…

 

OSOBISTA GRUPA ANIELSKA:

 1. ANIOŁ PODSTAWY [ zdrowie ]- jam jest Twoim wiernym przyjacielem i towarzyszę ci od pierwszego do ostatniego oddechu.

  – anioł ten jest energią nadzorującą wszystkie procesy zachodzące w ciele. Ciało jest świątynią duszy i składa się z czterecg żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza.

  – dla podtrzymania jego różnych funkcji wymagane jest nieustanne współdziałanie wielu organów i współistnienie wieluprocesów. Prawdziwy cud natury .

  – Anioł Podstawy zwany również Alchemikiem sprawuje pieczę nad tymi procesami- od oddychania poprzez trawienie, krążenie krwi aż do przekazu impulsów nerwowych.

  – siła ta towarzyszy człowiekowi niezależnie czy jest on tego świadomy czy też nie i czy przyjmuje to z miłością i wdzięcznością.

  ten kto rozpoczyna świadomą pracę z aniołem podstawy, ten oddala się od wiedzy książkowej i poszukiwań prowadzonych na zewnątrz, podążając w kierunku mądrości swojego ciała płynącej z samego wnętrza.

  kiedy nauczysz się słuchiwac w tą siłę , będzie ona intensywnie działać w Twoim życiu. Wskaże Ci na przykład produkty, które powinieneś spożywac, ponieważ zawierają służące ci składniki potrzebne w danym momencie lub powie ci od jakich zachowań powinieneś odstąpic, ponieważ są dla Ciebie szkodliwe.

  – wksazówki tego boskiego przewodnika zmieniają się nieustannie- anioł podstawy jako strażnik Twej duszy zmienia również chemię Twego organizmu, kiedy duchowe prawdy docierają do duszy a ty zaczynasz realizowac je w życiu;)

  jej przesłanie: W twoim ciele istnieją żywe informacje

  – modlitwa: Od teraz szanowac będę siłę, która mieszka we mnie, która mi towarzyszy i wprawia w ruch moje ciało. Pozwól mi poznac głębię tej siły, obdarzyc ją szacunkiem i miłością. Niech tak się stanie.

 1. ANIOŁ STRÓŻ [ nieustająca ochrona ] – otaczam cię świetlistym drganiem ponieważ twoja dusza jest zbyt ciemna i zbyt krucha, bym mógł zostawic ją na świecie samą. Jestem Twoim przyjacielem, przewodnikiem, towarzyszem, strażnikiem, kocham Cię bezwarunkowo, cieszę się z Twojego światła, płaczę nad twym mrokiem, strzegę twych dróg. Gdy mnie przywołujesz kieruję twoje kroku ku anielskiej sile.

   

  -przynosi uczucia, które najczęściej opisujemy : „znów dopisało mi szczęście, poszło mi niespodziewanie dobrze, co za świetna myśl” Zazwyzaj uczuciom tym towarzyszy przeżywanie radosnej wdzięczności

  – ujawnia się zawsze, gdy dobrniemy do jakiegoś przełomowego dla nas punktu, w którym zaczyna się coś nowego, a kończy coś starego

  – szepcze nam do ucha, że nawet jeśli sytuacja wydaje siębeznadziejna, nie jesteś sam. To on budzi w nas chęc podążania dalej drogą życia upewniając że wszystko będzie dobrze bo u kresu drogi jest światło.

  – czasami potrząsa nami nakazując pobudkę byśmy ujrzeli ludzi , którzy nas kochają

  – obojętnie co robimy i co czujemy on nas nieustannie kocha- w każdej chwili możemy zacząc z jego pomocą wszystko od nowa jeśli tylko zdobędziemy się na odwagę. Jest naszym zbiornikiem energii pomagającym nam zrobic kolejny krok.

  – przesyła nam sygnały ostrzegawcze, gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie.

  – przesłanie : Jestem Twoim strażnikiem w każdej sytuacji. Wystarczy, że o mnie pomyślisz.

 1. ANIOŁ NAUKI [ poznanie pełne zrozumienia ] – Znam Twój ziemski plan, wiem o Twojej misji. Nie oceniam, czekam cierpliwie na Twoje przywołanie, objawiam Ci kolejne aspekty poznania.

  -odpowiada on na pytania, które nas dręczą- dzięki niemu poznasz, ujrzysz, poczujesz wieczną prawdziwośc Boga i zostaniesz w niej na zawsze. Droga jest celem

  – czasami potrzebujemy dłuższego czasu, aby to czego mamy się nauczyc, wniknęło w głąb naszego serca i wzbogaciło nas. Dzieje się tak kiedy poprzez swoje słowa i czyny oddalamy się znacznie od tego, co mamy zrozumiec.

  – innym razem nauka przychodzi nam szybko i gładko- w ten sposób postępujemy za częstotliwością drgania naszego serca!

  – kiedy chcielibyśmy zacząc uczyc się czegoś nowego Anioł Nauki łączy nas z odpowiednim nauczycielem a wówczas nowa wiedza napływa d onas z łatwością i bez większego wysiłku.

  – jeśli wyznaczymy swojemu rozwojowi miejsce służącego i podążymy za wewnętrznym przewodnikiem, zostaniemy automatycznie doprowadzeni do miejsc, okoliczności i ludzi, którzy przyczynią się do naszego dalszego rozwojuw danej dziedzinie.

  – przesłanie: Kolejne aspekty poznania są przesłaniami Twojej Duszy

 1. ANIOŁ UZDROWIENIA- [ błogosławieństwo ]

  – pomaga przywrócic utraconą równowagę i przynosi regenerację

  – nazywany także Wewnętrznym Lekarzem leczy urazy, obrażenia, łagodzi silne bóle, wzmacnia układ odpornościowy.

  – siły uzdrawiające aktywuje tylko wewnętrzne pragnienie powrotu do zdrowia

  – choroby są zawsze drogami duchowego poznania. Nie zdarzają się przypadkowo, a wręcz są specjalnie dobrane dla określonego cżłowieka.

  – Anioł Uzdrowienia pojawia się wtedy, gdy dusza człowieka zostanie wytrącona z równowagi lub gdy zostanie przywołany.Pomaga zrozumiec chorobę duszy i przyjąc naukę, która z niej wypływa.

  – należy poddac się temu, co przynosi los. Sytuacje, które stawia przed nami życie służą temu, abyśmy mogl inauczyc się czegoś konkretnego.

  – nasze ciało jest bardzo wrażliwym instrumentem, reaguje znacznie szybciej na brak duchowej równowagi niż rozum. Dlatego możemy zaufac jego sygnałom i podszeptom. Choroby i bóle, które objawiają się na płaszczyźnie cielesnej, mają zawsze jakąś głębszą przyczynę. Często jes tnią lekceważenie przesłań od Duszy.

  – przesłanie: Moje błogosławieństwo jest z Tobą, Święty niech będzie Twój Umysł.

  5) ANIOŁ TROSKI PEŁNEJ MIŁOŚCI [ modlitwa ] – pocieszam Cię w trudnych chwilach, pokazuję CI zbawianie Twojej duszy, modlę się za Ciebie, otaczam Cię abyś mógł czuc się pewnie i bezpiecznie w wieczności istnienia. Jestem Twoim przewodnikiem w drodze powrotnej do uzdrawiającej ciszy twojego wnętrza.

  – Anioł Uzdrowienia pokazuje nam nadzieję i światło na ciemnych odcinkach drogi życia.

  – wspiera nas, kiedy już nikt inny nie chce nas wesprzec.

  – pokazuje nam, że Natura jest doskonałai piękna My też jesteśmy tacy, gdyż stanowimy część Wielkiego Stworzenia

  – Wszelkie rany, każdy ból, jaki zadaliśmy sami sobie bądź innym jest przemijający. Czas uleczy te rany. Musimy pomyślec o tym co będzie, zobaczyc piękno o którym przypomina nam ów anioł.

  – gdy ból minął zostawmy go tam gdzie jego miejsce- w przeszłości

  – przypomina nam, że nie musimy być za wszystko odpowiedzialni, znosic każdą sytuację i ją wypełniac. Musimy pocwiczyc uwalnianie się od tego co nam ciąży byśmy mogli pozwolic na swobodny bieg wydarzeń.

  – zastanówmy się co dotychczas zawsze stawiało nas na nogach w trudnych chwilach naszego życia. To są właśnie znaki anioła troski pełniej miłości.

  – przesłanie : Nie musisz dźwigac na barkach ciężaru świata. Zrzuc go i uwolnij się!

 1. ANIOŁ KOMUNIKACJI [ informacja ] – wiedz, że zawsze otrzymujesz właściwe zadania we właściwym czasie i zawsze , gdy się pojawiają posiadasz wszelką wiedzę potrzeną do tego, aby je rozwiązac.

  – w odróżnieniu do Anioła Stróża, który chroni ziemski byt, Anioł Komunikacji chroni życie duchowe człowieka. Anioł ten koordynuje, sprawdza i kontroluje, jakie sprawy powinny jeszcze zostac załatwione lub dopracowane. Jednak kwestią jego odpowiedzialności i decyzji jest to, jakie wpływy ujawniają się w AURZE jego podopiecznego.

  -małe dzieci często bawią się i rozmawiają ze Świetlistymi Stworzeniami uznając to za coś całkowicie naturalnego. Dopiero ok 6. roku życia przechodzimy fazę zapomnienia…

  – Anioł komunikacji poucza Cię bys nie podchodził z taką powagą do życia i swojej obecnej sytuacji. Przypomnij sobie czasy w których życie było lekkie i przyjemne. Przypatrz się uważnie sytuacji, nie boj się jej, zmierz się z nią. Nie ma sens uuciekac od niej obarczając winą innego człowieka, okoliczności , warunki zewnętrzne, lub to co jest już przeszłością. Problemy są po to aby je rozwiązywac i uwalniac od nich

  -Pamiętaj – na wszystko jest odpowiedni czas- na smiech i łzy, na pracę i zabawę. W jakiejkolwiek nie byłbyś sytuacji, życie i tak obiera do niej potem odwrotny kierunek- bo po nocy przychodzi dzień

  – przesłanie: Zawsze jest właściwy moment, ponieważ to czego masz się nauczyc, zostało przewidziane w Bożym planie na długo wcześniej.

  7) ANIOŁ DOSKONAŁOŚCI [ Poznani

  e ] – jestem doskonałością Twojej duszy, przesyłam Ci energię prawdy boskich praźródeł.

  – Mistrz ten stoi na czele osobistej grupy anielskiej. Jest duchowo pobudzającą siłą w życiu człowieka.

  – każe nam nie skupiac się na postępowaniu innych bo wówczas wcale nie skupiamy się na obecności Boga.

  – poprzes kontakt z mistrzem możemy uzupełnic swoje życie o nowy wymiar. To tak jakbyśmy przestali nagle widziec swoje ciasne mieszkanie, w którym przebyamy dzień w dzień, lecz wsiedli do samolotui podczas podniebnej podróży ujrzeli nieporównywalnie więcej. Wtedy nasze mieszkanie wyda się ze wszystkimi myślami które w nim snuliśmy, niezwykle małe, ponieważ ujrzymy je z innej perspektywy

  – po spotkaniu z aniołem doskonałości rzeczy, które do tej pory nas absorbowały denerwowały wydadzą nam się śmiesznie małe i nieważne.

  – przesłanie: udaj się na poszukiwania a odnajdziesz. Proś a będzie Ci dane.

 

na podstawie książki:

Jeanne Ruland : ‘ Świetlista Siła Aniołów’ 

   

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments