Potęga nadświadomości

„Zaprawę, zaprawdę powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodził z wody i Ducha
nie może wejść do Królestwa Bożego”
.
Ew. Św. Jana 3: 5 Artykuł z serii „K1”

„Zaprawę, zaprawdę powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodził z wody i Ducha
nie może wejść do Królestwa Bożego”
.
Ew. Św. Jana 3: 5

Wstęp

Jaźń – Duch – Nadświadomość. Ostatnio bardzo nurtowały mnie powyższe słowa. Na nieszczęście słowniki jeszcze podkreślają słowo nadświadomość. Nauka przekreśla słowo „Dusza”, a wyraz "Jaźń" znają psychologowie. Dwóm guru rozwoju osobistego (niestety nie mogę podać nazwiska) zadałem pytanie: „Mówi się tak często o nadświadomości, sami często jesteście nią zachwyceni, gdzie ona się znajduję?” Głosy milczały, brak odpowiedzi lub w formie „Nie ważne gdzie, czy to nie cudowne, że jest?” Dzisiaj wiem, że owe osoby znały odpowiedź. Dobry nauczyciel patrzy się czasem z oddali na poczynania swojego rozwijającego się dziecka. Niestety tutaj motyw moich nauczycieli był zupełnie inny. Po kilku samotnych miesiącach poszukiwań, badań własnych oraz innych mogę przedstawić poniższy artykuł, rozbijając jego celowość i sens na kilka przyszłych części.

I. Jaźń

Jaźń – jest osią, wokół której organizuje się struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję integrującą. W terminologii Junga Jaźń stanowi centrum życia psychicznego. W procesie duchowym (teologicznym) jej celem jest boskie urzeczywistnienie. Zrodzona jako indywidualna część by poznawać, przejawiać, wielbić, uczyć.

1. Psychologia

Świadomość – jej funkcją jest nasze przejawianie się (stanowienie, bycie). To logiczna część jaźni, analityczna, podejmuje decyzję.

Podświadomość – Zygmunt Freud jako pierwszy w pełni zbadał i opisał funkcję podświadomości, nazywając coś znajdującego się poniżej świadomości. Współcześnie mówi się wiele na temat prawdziwych odkrywców, lecz to Freudowi przypisuję się odkrycie podświadomości. Funkcję podświadomości to przede wszystkim opieka i prowadzenia organizmu, podświadomość roni łzy, ona jest emocjonalna, zapamiętuje, pamięta naszą przeszłość, wyczuwa różne energię subtelne, tutaj kodujemy wszystkie przekonania, kompleksy. Siedziba głównego punktu dowodzenia naszego życia pod nazwą „wizerunek własny” (Self Concept & Self Esteem) znajduję się właśnie w tej części jaźni. Jeśli nauczysz się czegoś nowego będzie powodowało to automatycznie powstawanie odruchu – czyli funkcję świadomościowe będą już funkcją podświadomości (nawyk). Przypomnij sobie, gdy uczyłeś się jeździć samochodem (byłeś maksymalnie skupiony ruchy były niepewne, kierowałeś wzrok wszędzie). Świadomość ma jedną wadę zgodnie z prawem zamiany – może koncentrować się tylko na jednej rzeczy na raz. Dzisiaj gdy poruszasz się samochodem o czym myślisz najczęściej?

Nadświadomość – cóż możemy napisać o nadświadomości? Niewiele, chociaż cytując siebie z poprzedniego artykułu:

„W dwudziestym wieku zaczęto zastanawiać się nad określeniem nadświadomości. Z moich zapisków wiem, że francuscy profesorowie jako pierwsi na Zachodzie zaczęli badać naukowe możliwości nadświadomego umysłu. Profesor Jules Bois, członek L'Ecole de Psychologie w Sorbonie, wykładając w 1928 r. w Ameryce mówił, że francuscy uczeni zgodnie uznają istnienie nadświadomości „(…), która stanowi zupełne przeciwieństwo podświadomości Freuda i jest zdolnością, która czyni człowieka naprawdę człowiekiem, a nie tylko nadzwierzęciem”.

Patrząc na systemy takie jak: Buddyzm, Huna, Chrześcijaństwo, doświadczenia teozofów plus punkt docelowy przedstawiany w Buddyzmie – można wywnioskować:

2. Huna

Huna jest systemem filozoficzno – psychologiczno – duchowym mająca oficjalnie ponad sześć tysięcy lat. Gdy mówimy Kolumb odkrył Amerykę mamy na myśli Freud odkrył Podświadomość. Dzisiaj wiemy, że Kolumb nie odkrył Ameryki, a Freud przypomniał sobie tylko to, co stosowali Kahuni pierwsi psychiatrzy i psychologowie).

Świadomość – Uhane oznacza po hawajsku świadomość. U znaczy „ja”, zaś hane znaczy „mówić”. Innymi słowy, człowiek jest zwierzęciem potrafiącym mówić i wyrażać myśli w mowie. Znaną nam funkcją świadomości jest obserwacja, analiza, rozumowanie, kontrola emocji.

Podświadomość – od ponad sześciu tysięcy lat w słowniku kahunów było słowo uhinipili by określić niższe Ja człowieka. Uhi oznacza „słaby tłumiony przez inny głos” oraz „chować się” lub „być utajnionym”. Podświadomość została pokazana jako ściśle powiązana ze świadomością, działającą tylko wtedy kiedy chce, ukrywająca pewne sprawy jak kompleksy. W Hunie określana jest mianem niższe Ja? Tłumacząc stoi najniżej spośród trzech świadomości człowieka na skali rozwoju i ewolucji. Dla Kahunów niższe Ja było czymś co trzeba zrozumieć za wszelką cenę.

Nadświadomość – Aumakua. Makua oznacza „rodzicielski” lub „para bogów”. Tłumacząc Tajemną Wiedzę mamy dwa określenia „całkowicie godny zaufania duch rodzicielski” oraz „ktoś, komu można ufać, tak jak dziecko ufa rodzicom”. Nadświadomość pragnie nam pomagać i prowadzić przez życie.

II. Duch

1. Chrześcijaństwo na przykładzie Mormonów

Dla przykładu najbardziej znanym (dla mnie) mormonem jest Stephen Covey. Mormońska myśl jest bardziej otwarta i wprowadza pewną zmianę w paradygmacie katolickim. Dla Mormonów człowiek jest pokrewieństwem prosto od Boga. Mówiąc „Dziecko Boga, Syn, Córka” mają na myśli dosłowne znaczenie. Uważają duszę ludzką za śmiertelną z ciała i nieśmiertelnego ducha. Ciało dziedziczy się po rodzicach, Dusza jednak jest stworzona przez „Ojca w Niebie”. Jeśli jesteśmy córkami i synami nasz potencjał jest nieograniczony. Według mormonów człowiek rozpoczął swoje istnienia nie w momencie poczęcia lub narodzin (ludzkich), ale żył jako duch w Niebie razem z Ojcem.


2. Chrześcijaństwo na przykładzie Katolicyzmu

Syn (Jezus) – Duch Święty – Ojciec (Bóg) – czyli Bóg w Trójcy Świętej.

Trójca Święta jest dogmatem niemającym terminu bezpośredniego w Biblii. Nauka o Trójcy Świętej powstała na podstawie słów z ewangelii: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jezus mówi o sobie „Jestem Synem Bożym, pozostając w jedności z Ojcem oraz obiecuję zesłanie Ducha Świętego”.
Patrząc na to zróżnicowanie zadajemy pytanie? Gdzie jest podświadomość?

Pastor Joseph Murphy pisząc „Potęgę Podświadomości” kierował wszystkie podziękowania w stronę podświadomości. Zrobił to również wybitny psycholog William James. Większość cudów faktycznie możemy przypisywać podświadomości (Niższemu Ja) gdyż i ona posiada pewne moce, dary, możliwości. Ob

serwując cuda kościoła katolickiego musimy zadać pytanie: Gdzie dzisiaj są? Gdzie podziało się działanie Ducha Świętego? Umarł? Nie raczej zamilkł na tysiąclecia ponieważ brakuje tej początkowej radości, entuzjazmu, miłości oraz prostoty uwielbienia. W poprzednich artykułach napisałem: „Podświadomość jeśli czuję się niegodna, grzeszna, winna będzie blokowała wszelkie przejawy (charyzmaty) Ducha Świętego”.

W Chrześcijaństwie nie zwraca się uwagi na podświadomość, jej kompleksy, problemy, wizje świata (nawet zakodowane urojenia). Nie trudno wymienić choćby co niedzielnych prostych afirmacji „Boże, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo”, „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”. W czasie seminarium siedmiodniowego pt. „Sekretna Moc” pokazuję jak zrzucić pewne nieświadome narzucone blokady oraz w jaki sposób usłyszeć to „słowo”.

Nowy model
Syn – Ziemski Ojciec – Duch Święty. Innymi słowy Syn – Ziemski Ojciec – Duch Święty -> Bóg Stworzyciel

1. Syn (Jezus, człowiek, świadomość, wolna wola).
2. Ziemski Ojciec (podświadomość, niższe Ja, duch pamiętliwy kontrolujący funkcję niższych sfer bytu).
3. Duch Święty (nadświadomość, wyższe Ja, boski przejaw Boga).
4. Stworzyciel (Bóg) – Bóg – Bogów, Stworzyciel – 5. Stworzycieli bez mistycznych sług, podszywających się wyższych bytów w postaci (JHWE, Allach, Shiva, Enlil).

Przy tak zbudowanej konstrukcji sytuacja religijna na świecie byłaby prosta, przejrzysta dla wszystkich. Każda z osób bożych ma tę samą, jedną boską naturę i pozostaje we wzajemnej relacji osobowej na zasadzie pochodzeń: Bóg Ojciec stanowi zasadę pochodzenia dla Syna, a razem z nim dla Ducha Świętego i Ziemskiego Ojca.

Duch obdarzony jest różnymi ciałami i trzema częściami jaźni. Człowiek natomiast w świecie fizycznym zerwał (ograniczył do minimum) kontakt z nadświadomością. Staliśmy się odrębnymi samozwańczymi istotami. Główne motywy i sens takiego działania:
– odkrycie tego, co wcześniej mieliśmy pod dostatkiem – rozwój umysłowo – duchowy;
– ucieczka przed tym co było (w ujęciu mormońskim, anielskim, duchowym). Ziemia idealnym miejscem dla łatwego odcięcia się od Boga, zapomnienia lub celowego porzucenia patrz ateizm.

Mój codzienny wielki entuzjazm budzi dostęp, przebłyski mojego większego umysłu (Ducha Świętego, Wyższego Ja, Nadświadomości). Pytam się natomiast: „W jaki sposób przejawiasz Ducha Świętego w codziennym życiu.”


3. Inne modele

Trimurti: Brahma (stworzyciel), Wisznu (utrzymanie), Sziwa (unicestwienie). Joga: Sat (byt), Czit (świadomość), Ananda (szczęśliwość). Chrześcijaństwo: Ojciec, Syn, Duch Święty. Psychologia: element Duchowy, Psychiczny, Materialny. Egipcjanie: Horus, Ozyrys, Izyda. Grecy: Demeter, Tryptolemos, Persefona. Jak widać troistość jest głęboko wpisana w naszą kulturę.

4. Buddyzm

Buddyzm – wykorzystamy tylko najważniejszą cząstkę. Siddhartha Gautama użył słowa buddha po raz pierwszy by opisać swoje doświadczenie. Dzisiaj tłumaczymy to jako "oświecenie", rzeczywiście oznacza "zrozumienie" lub "przebudzenie”.

Oświecenie dzisiaj oznacza zjednoczenie swoich cząstek rozproszonej jaźni. Innymi słowy bardzo indywidualnej (świadomości), pozwalającej sobie na wiele (podświadomości) z boską nadświadomością. Ciekawostką jest, że oświecenie może wystąpić tylko jako cząstka (aspekt). Dla przykładu: czytając wiele natchnionych ksiąg, słów proroczych, cytatów, wizji mamy wrażenie czegoś większego, niepojętego, doniosłego poza ludzkim zrozumieniem. Oświecenie chwilowe poprzez głęboką medytacje to przeważnie przejaw błogości, nieopisanej radości, ogromnego stanu poznania (wiedzy). Kilka znanych osób dzisiaj jak: Satai Sai Baba, Jagadguru Shri Kripalu Maharaj, Vishwananda, B.K.S. Iyengar dostępują stałego prawie pełnego zjednoczenia ze swoją nadświadomością. Nieoficjalne badania (poszukiwania) mówią o prawie czterdziestu osobach już w pełni oświeconych na Ziemi. Ponad sześć miliardów dusz (przebywających na Ziemi) i tylko czterdzieści z pełną świadomością Boską. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: „Większością ludzi kierują nawyki, lęk, strach i schematy, uwielbienia, pokusy podszeptów „Ziemskiego Ojca” – czyli podświadomości.”

5. Ogień

Oświecenie nie jest tym samym co zbawienie. Świadomość Chrystusowa oznacza przebudzenie, ale nie Oświecenie. Cytując pismo:
„ A ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu
a Ten, który po mnie idzie
jest mocniejszy niż ja.
Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić.
On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem”.

(Mt 3: 11)

Jezus spędził czterdzieści dni w samotności na pustyni. Wrócił jako Jezus Chrystus. Mówiąc Świadomość Chrystusowa mam na myśli zjednoczenie z Duchem Świętym (Nadświadomością) pobłogosławione „Ogniem”? Dzisiejszy „Ogień” jest specjalistycznym terminem, który opisz w kolejnym artykule.

6. Połączenie pomiędzy jaźniami

Czytając piękne wersety różnych Świętych Ksiąg człowieka współczesnego zdumiewa mądrość, przesłanie i prostota owych dzieł. Wszystkie lub prawie wszystkie zostały napisane przy współpracy (udziale) „Nadświadomości, Ducha Świętego, Wyższego Ja”. Świadomość czasem przygląda się owym słowom i mówi: „Nie rozumiem tego”, „Nie pojmuję”, „O co tutaj mi chodziło (w moim osobistym przypadku)”. Najgorszym możliwym sposobem jest późniejsza interpretacja owej wiedzy, mądrości zesłanej przez nadświadomość. Wiele kłótni teologicznych to efekt braku możliwości poznawczych świadomości wynikająca z małego (stałego) zjednoczenia z Nadświadomością/Duchem Świętym/Wyższym Ja.

Dlaczego połączenie pomiędzy świadomością, a nadświadomością jest tak nieczytelne, słabe? Czy tylko wybrani mogą osiągnąć stan zjednoczenia? Problem połączenia jest troisty.

1. Zgoda świadomości (zezwolenie, otwarcie się na nadświadomość) – opór podświadomości (niepoprawne przekonanie, złe wyobrażenia, nawyki utrudniające połączenie).

2. Zgoda podświadomości (brak złych przekonań, nawyków), opór świadomości (logicyzm, racjonalizm, życie w świecie pseudonauki).

3. Zgoda świadomości, zgoda podświadomości – brak zgody nadświadomości.

Ad.3 Człowiek pragnący wykorzystać Nadświadomość do złych celów, mając szkodliwe intencję nie wykorzysta możliwości Boskiego Umysłu. Ludzie próbowali zniewalać nadświadomość, niestety kończyli jako opętani albo chorzy psychicznie. Zapamiętaj: nadświadomość jest o wiele wyżej na linii ewolucji, niż świadomość. Wyobraź sobie trzy letnie dziecko próbujące przekonać osiemdziesięcioletniego mędrca do swoich racji.

Podsumowując

1. Kontakt z Nadświadomością odbywa się zawsze poprzez świadomość (wola sygnał) podświadomość (przekaźnik). Im bardziej oczyszczona podświadomość, pozytywna, podekscytowana tym szybciej ewoluuję umożliwiając pełne p

rzejawiania się nadświadomości (boskości) jako świadomości (ludzkiej) w życiu.

2. Nadświadomość nie jest w pełni Oświecona w stosunku do Ojca (Boga), przejawia tylko większą miłość, poznanie, mądrość głębsze zrozumienie sensu.

3. Cytując Briana Tracy „W Egipcie 4000 lat temu zastanawiano się, nie czy istnieje Bóg, tylko czy mamy dostęp do większego umysłu. Emerson, Napoleon Hill oraz Jung mówili: uniwersalny umysł, podświadomość kolektywna, super podświadomość, niekończącą się inteligencja czy bardziej znana współcześnie nadświadomość”.

4. Nadświadomość jest źródłem po pierwsze motywacji, po drugie inspiracji, entuzjazmu, jest źródłem podekscytowania, intuicji, kreatywności, innowacji, jest podstawą wszystkich nowych myśli, informacji na świecie.

5. Zacznij już dzisiaj świadomie szlifować podświadomość (Ziemskiego Ojca) używając kilku prostych afirmacji:

Podstawa numer.1 „Jestem otwarty na doświadczenie mojego Wyższego Ja(Nadświadomości, Ducha Świętego) w życiu”
Podstawa numer. 2 „„Moja intuicja i Wyższe Ja(Nadświadomość, Duch Święty) zasługują na zaufanie”

6. Nadświadomość obdarza nas różnymi charyzmatami, darami, mocami np. siddhis (możesz o nich przeczytać w artykule „Magia Huny”).

7. Intuicja jest cichym szeptem, wewnętrznym głosem nadświadomości, uzewnętrznionej woli Ducha Świętego. Zaczynając jej słuchać, odczuwając pewne rzeczy, dostrzegając pojawiającą się drogę będziesz przeczuwać, odczuwać, widzieć znaki – nigdy ich nie lekceważ. Twoja świadomość na początku będzie pragnęła poruszać się np. w lewo, głos nadświadomości powie prosto. Czasem podświadomość dodatkowo oznajmi, że może w lewo. Wtedy zastanów się i popracuj nad rozwinięciem w większym stopniu intuicji (więcej przedstawiam w czasie seminarium pt. „Sekretna Moc”).

8. Zanim w pełni uwielbisz miłością Boga prawdziwego, zacznij siebie nią darzyć. Ukochaj swoją Nadświadomość (Wyższe Ja, Ducha Świętego) jak najmilszego syna, córkę, przelej całą swoją miłość w stronę tego umysłu. Ty posiadasz nadświadomość i ona Ciebie posiada – jesteście jednym doskonałym bytem powołanym do życia (wieczności).

9. W czasie podróży zwanej życiem, rozwojem, Twoja ufność w super boski umysł odzwierciedla się piękniejszym, błogim, szczęśliwym, ufnym, dobrym życiem. Brian Tracy mówi, że wszystko jest łatwe, proste pojawiają się ludzie, pomoc, wsparcie niewiadomo skąd. Mistrzowie Duchowi wspominają o przejawianiu większego rozeznania w rzeczywistości, odkrywaniu zakłamania, roztapiając się jednocześnie w tej pięknej fali mądrości, idei, światłości. Nadświadomie zgadzasz się z wersetem biblijnym „Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?" (1 Kor 1, 20) tłumacząc mądrość –równa się logika i pojmowanie świadomościowe.

10. Droga do pełnego przebudzenia jest dzisiejszym odrzuceniem starych przekonań, myśli, interpretacji. Im dalej będziesz od swojej nadświadomości, tym trudniej będzie Ci zaufać moim słowom.

Koniec cz.I


CentrumRozwoju.pl

Motywacja bez granic
Odrodzenie Feniksa

5 2 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Udostępnienia
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments