ŚWIADOME UŻYWANIE TWÓRCZEJ MYŚLI

Elohim Cyklopea

Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Anna Burakowska
10 lipca 2008

 
                Z planów boskich form zsyłam moje błogosławieństwa, dobre samopoczucie i kreatywność na wszystkich otwartych na ich otrzymywanie, tak by dostatek i miłość stały się fundamentem waszego życia.

                Drogie esencje światła, to dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt zwracać się do was wszystkich, ponieważ jestem świadoma waszych oczekiwań, pragnień i duchowych celów. Wybrany przeze mnie temat ma pomóc w waszym dostrojeniu się do swego twórczego potencjału, zablokowanego teraz przez wasze myśli, uczucia i postawy. Przesłanie to ma przekonać was do używania twórczej myśli z pełną odpowiedzialnością i świadomością, by wasza ewolucja i kosmiczne pokrewieństwo stawały się coraz bardziej harmonijne i twórcze. Kiedy my, istoty światła, mówimy o ewolucji, mamy na myśli przemianę oraz przyjęcie odpowiedzialności. Oznacza to stanie się świadomym twórczego potencjału, jakim zostaliście obdarowani z tytułu waszej boskiej natury, a którego powinniście używać dla sprowadzania w swoje życie radości, mądrości i szczęścia.

Wasza koncepcja duchowej ewolucji jest ogólnie rzecz biorąc zniekształcona i mało inspirująca. W jej wyniku powstają w was schematy oporu stanowiące rezultat negatywnych i ograniczających myśli. Jesteście boskimi świadomościami mającymi moc stwórczą myślenia, odczuwania i konkretyzowania wszystkiego, czego pragniecie doświadczyć; warunków, ograniczeń i okoliczności przez was programowanych. Dlatego niezbędne jest, byście uczyli się używania twórczej myśli w taki sposób, by stała się ona narzędziem transformacji i wewnętrznej harmonii, a nie sabotażu, jak ma to miejsce zazwyczaj. Twórcza myśl stanowi boski przywilej nadany wam przez Nieskończonego Stwórcę, byście przyczyniali się do kosmicznej ekspansji, transformacji i ewolucji. Nie jesteście świadomi, że w każdym momencie pozostajecie w opozycji poprzez myśli pełne negatywizmu, defetyzmu i najróżniejszych ograniczeń.

                Jesteście częścią kosmicznego mechanizmu. Jako jego komponenty, znajdujecie się pod wpływem dynamiki ewolucyjnej, która za pośrednictwem energetycznych prądów stwórczych pobudza do harmonii, dostatku i dobrego samopoczucia. Jeśli wszechświat jest niekończoną centralą energii nadzorującą całą kosmiczną ewolucję, wy jesteście nadajnikami i odbiornikami tej jedynej w swoim rodzaju energii wszystko przenikającej i łączącej ze sobą. Wszechświat, jako mechanizm ewolucji i stałego doskonalenia, ma za zadanie organizować i emitować każdą częstotliwość energetyczną, którą wy wysyłacie. Wychodząc z tego założenia, dochodzimy do konkluzji, że wszechświat odpowiada zgodnie z tym, w jaki sposób wy wchodzicie z nim we wzajemne oddziaływanie. Jeśli stanowicie część kosmicznej gry, a wszechświat odpowiada na wasze potrzeby i pragnienia, jesteście odpowiedzialni za to, w jaki sposób używacie swego potencjału stwórczego. Obdarowani zostaliście etyką wolnego wyboru, a to pociąga za sobą odpowiedzialność dotyczącą używania waszej twórczej energii w sposób, który powinien generować piękno, dostatek oraz miłość w życiu waszym i całej planety. Twórcza energia manifestuje się począwszy od momentu rodzenia się waszych myśli. One uaktywniają uczucia, które z kolei uwalniają konkretyzujące się z czasem pragnienia.

                Gdy nie przyjmujecie odpowiedzialności za swoją ewolucję, oddajecie moc nieświadomości ego, które używa wówczas schematów sprzyjających negatywności, ograniczeniom, frustracji i cierpieniu. Jest to konsekwencja nieprzyjmowania odpowiedzialności za dochodzenie do mistrzostwa i kontroli nad własną ewolucją. Wszechświat odpowiada wówczas na emitowane przez was nieświadomie kody, a wy doświadczacie okoliczności i zdarzeń, które generalnie wykreowaliście w stanie nieświadomości i oporu przed przyjęciem odpowiedzialności za swoje ewoluowanie. Z tego powodu gra ewolucyjna stanowi ogromne wyzwanie samo w sobie i tylko nieliczni są w stanie je podjąć. Wymaga to pewnego poziomu integralności i odwagi, by świadomie przyjąć moc stwórczą. Identyfikujecie się z rolami ofiar, a użalanie się, niestosowność zachowań i brak woli kierują waszym życiem. Najbardziej zadziwiające jest to, że cały czas poszukujecie jakiegokolwiek pretekstu, by uniknąć odpowiedzialności za używanie swego stwórczego potencjału.

                Jeśli wasze życie pełne jest konfliktów, problemów i trudności, to dlatego, że sami  je zapraszacie, zawsze, gdy nie przyjmujecie swej mocy oraz możliwości kontrolowania własnych myśli i używania ich, by kreować dobro i harmonię zarówno indywidualną jak i zbiorową.

                Gdy nauczycie się czynić użytek ze swej twórczej myśli, zadziała alchemia wewnętrznej transformacji, a wy staniecie się pomysłodawcami i nadzorującymi swoje życie. Kiedy wszechświat wykrywa, że zaczynacie czynić użytek ze swego potencjału stwórczego poprzez konstruktywne, pełne synergii myśli, w pełni na nie odpowiada, by myśli te się urzeczywistniły. Pragniemy wam przekazać, że nadszedł moment, by używać swej myśli i uczuć z twórczej pespektywy. Zrozumiecie wówczas, że wszechświat i my współpracujemy ze wszystkimi procesami sprzyjającymi jedności, komunikacji i harmonijnej synergii. Działania, które podejmujecie, stanowią odbicie waszych myśli, a emocje, których doświadczacie, stanowią proporcjonalny do nich skutek. Ważne jest, by zrozumieć, że żaden aksjomat braku, destrukcji, zamieszania czy cierpienia nie istnieje we wszechświecie. To wy, poprzez swój twórczy potencjał, generujecie te obrazy i te częstotliwości; wszechświat tylko odpowiada na wasze pragnienia respektując je.

                  Dlaczego Nieskończony Stwórca obdarzył was nadzwyczajną zdolnością mocy twórczej wyrażającej się poprzez myśli i uczucia? Byście odczuli z całą intensywnością głęboką miłość, którą zdeponował w waszych sercach oraz poczuli się wolni, pełni mocy i pię

kni. Jeśli tak by nie było, nie istniałaby możliwość odkrywania i odczuwania doskonałości miłości, radości i nieskończonej mądrości przenikających każde działanie, każdą częstotliwość wibracji i każdą myśl we wszechświecie. Jesteście boskimi esencjami, ponieważ zostaliście obdarowani mocą myślenia, odczuwania i pragnienia wszystkiego, czego potrzebujecie doświadczyć. Twórcza myśl jest wspaniałym narzędziem pomagającym odkrywać, że wszechświat jest całkowity i doskonały sam w sobie, bez ograniczeń, niedoborów i niedoskonałości żadnego rodzaju.

Jeśli tak rzeczywiście jest, to w jaki sposób powstają wszystkie negatywne i destrukcyjne dynamiki królujące w waszym świecie? Są wynikiem waszego odłączenia od boskiego prądu miłości przenikającej wszechświat oraz jego komponenty; dającej mu spójność dla generowania stałej synergii, doskonałości i radości. By czynić użytek z twórczej myśli, nieodzowne jest bycie świadomym tego, co chcecie czuć i czym chcecie być w waszym życiu. Świadomość ta jest synonimem wiedzy o tym, kim jesteście i jaki jest cel waszego uczestnictwa w kosmicznej grze ewolucji.

                Zostaliście poczęci, by osiągać najwyższe poziomy duchowej wspaniałości używając mocy twórczej i konkretyzując je w waszym codziennym życiu poprzez generowanie dobrego samopoczucia, dostatku i geniuszu. Zaprogramowaliście się, by żyć w wirtualnej rzeczywistości, której podstawy stanowią negatywność i cierpienie. Mentalne ego świadome waszej nieświadomości i nieodpowiedzialności stworzyło okoliczności i świat, który odpowiada mu najbardziej, by egzystować i kontrolować sytuację. Kiedy zrozumiecie, że mentalne ego jest tylko instrumentem okoliczności, który można zastąpić świadomością i przyjęciem odpowiedzialności, będziecie radować się wszystkim, co dobre, piękne i godne w waszym duchowym rodowodzie, a co wszechświat i Boskość pragną wam ofiarować.

                Nie znajdujecie się na Ziemi i we wszechświecie, po to, by blokować jego moc twórczą, ani by ze sobą rywalizować. Waszym zadaniem jest dostroić się do prądu twórczości, geniuszu, harmonii i miłości, który wszystko transformuje i doprowadza do jedności. Błąd tkwi w niefunkcjonalnej percepcji życia i wszechświata oraz ograniczonego źródła zasobów, którego używać mogą tylko ci, którzy posiadają moc ekonomiczną, polityczną, lub nadzwyczajną inteligencję. Wszyscy jesteście częścią tego samego boskiego planu, co oznacza, że każdy z was dysponuje najwyższym potencjałem twórczym. Korzystanie z niego jest kwestią jego właściwego użycia, a takie właściwe jego używanie stanowi zamiar Boskiego Ojca pragnącego dzielić z wami swoją wspaniałość, mądrość i nieskończoną doskonałość.

                Nadszedł moment na zmianę postawy i zrozumienie kosmicznej gry ewolucji – mechanizmu, który jest do waszej dyspozycji, by dobre samopoczucie, harmonia, dostatek i radosne uniesienie na ZAWSZE stały się waszym udziałem. Nie jest boskim aksjomatem, że istota ludzka ma cierpieć czy doznawać niedostatków i przeciwności, ale odkrywać i dostrajać się do niewyczerpanego źródła nieskończonej miłości oraz wszystkiego, co dobre i piękne we wszechświecie. TERAZ nadszedł moment na uaktywnienie waszego potencjału i twórczej myśli, by wnosić wkład w ekspansję, harmonię i doskonałość kosmiczną przepełniającą każdy atom kosmosu. Jesteście umysłami stwórczymi tak jak my, a jedyne, co nas odróżnia to fakt, że my pozostajemy tego świadomi używając naszej mocy stwórczej w synergii i harmonii z wszechświatem, wy zaś nie.

                Jesteście manifestacjami boskiej mocy stwórczej i możecie czuć się uprzywilejowani mając tak znamienity rodowód. Pociąga to za sobą jednak „PRZEJAWIANIE GO POPRZEZ SWOJĄ ŚWIADOMĄ MOC STWÓRCZĄ ORAZ BUDUJĄCE I HARMONIJNE MYŚLO-UCZUCIE”. W każdym momencie kreujecie okoliczności i doświadczenia w relatywnej czasoprzestrzeni odpowiadającej na kody ewolucyjnej harmonizacji, spójności i połączenia. W konsekwencji, niezbędne jest, i stanowi to nasze największe pragnienie, byście uświadomili sobie nadzwyczajną moc, którą dysponujecie, a wówczas razem będziemy stwarzać strumień dobrego samopoczucia, harmonii i twórczości we wszechświecie. Zawsze pamiętajcie, że wszechświat został poczęty, by stale produkować, harmonizować i wzmacniać piękno, doskonałość, obfitość i miłość. Wszystko, co jest przeciwne tym parametrom, podlega przemianie w procesach harmonizacji i regeneracji, których syntezą jest: SPÓJNOŚĆ, HARMONIA, MIŁOŚĆ I PIĘKNO INDYWIDULANE, KOLEKTYWNE ORAZ KOSMICZNE.

                Już od tego momentu zacznijcie czynić użytek ze swego potencjału i mocy twórczej myśli, a wszechświat odpowie w pełni na wasze pragnienia i waszą wolę. Dajemy na to gwarancję sfer światła wszystkim, którzy gotowi są być świadomymi, stwórczymi umysłami wszechświata.

               

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments