Uaktywnienie duchowej świadomości


Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

Czerwiec 2009

Niech światło duchowej wrażliwości będzie obecne w waszym życiu, byście mogli otrzymać dar uaktywnienia duchowej świadomości.

My, tworzący i kontrolujący wasz System Słoneczny, korzystamy z tej szczególnej okazji, by wejść z wami we wzajemne oddziaływanie. To dla nas ogromna radość wchodzić we wzajemne relacje z wami – świadomościami boskimi i manifestacjami uniwersalnych stwórczych procesów ewolucyjnych.

 

Wasi naukowcy obserwują zachodzące właśnie zmiany na Słońcu. Oczywiste jest, że promieniowanie i plamy słoneczne wpływają na waszą planetę, jak również na pozostałą część Układu Słonecznego. To, z czego nie zdają sobie jednak sprawy naukowcy to fakt, że Słońce otrzymuje to radioaktywne oddziaływanie z centrum plazmowego Galaktyki znajdującego się w trakcie modyfikacji swych rytmów energetycznych i wibracyjnych. Słońce stanowi drzwi dostępu do wyższych światów boskich sfer, gdzie transmutowane są energetyczne i wibracyjne gęstości poziomu średniego w celu późniejszego wyemitowania wibracji wyższych. Proces transformacji boskiej świadomości jest rozwijany w Słońcu poprzez kody energetyczno-wibracyjne zainstalowane już na waszej planecie. Elektromagnetyczne pola Ziemi, jej procesy geofizyczne, jak również poziom wibracyjny i energetyczny poczynane są przez Słońce stanowiące aktywator świadomości kosmicznej ? mocy twórczej Boga. Z metafizycznego punktu widzenia, Słońce reprezentuje moc iluminującą boskiej świadomości rozpuszczającą ciemność, która zainstalowała się na Ziemi w czasie trwania waszego procesu ewolucyjnego. Zachodzące na waszej planecie zmiany geofizyczne mają głębokie znaczenie ezoteryczne. Masy lodu na biegunach topnieją. Metaforycznie oznacza to rozpuszczanie gęstości materii i początek dominacji elementu wody związanej z emocjami. Emocja zaś stanowi środek używany przez waszą Esencjonalną Istotę, by ewoluować. Kiedy emocje są zakrzepnięte (zamarznięte) w niższych ciałach, następuje energetyczne zagęszczenie. Gdy rozpoczyna się ich rozpuszczanie, uaktywnia się duchowa świadomość.

Od początku ery Wodnika, na waszej planecie, zaczyna dominować element wody, co pociąga za sobą oczyszczenie elementu ziemi oraz transformację prymitywnych, instynktownych archetypów przeżycia. Ziemia jest w ogromnym stopniu zanieczyszczona agresywnymi, destrukcyjnymi energiami, których używacie, by zapewnić sobie ekonomiczny rozwój. By ją oczyścić, niezbędna staje sie interwencja wody gromadzonej przez bardzo długi czas i oczekującej na nadejście Ery Wodnika. Woda stanowi doskonały przewodnik energii, zarówno tych gęstych, jak i tych subtelnych oraz związana jest z biologicznymi procesami waszego ciała fizycznego, energetycznego i emocjonalnego. Stanowi wspaniały katalizator i środek oczyszczający wszelkich dysfunkcji psychiczno-fizyczno-energetycznych niższych ciał. Wejście w życie Ery Wodnika sprawi, że przyszli mieszkańcy Ziemi nie będą wibrować już na poziomie elementu ziemi, którego gęstość blokuje i zaćmiewa duchową świadomość istoty ludzkiej. Epoka Wodnika charakteryzuje się dominacją świadomości kosmiczno-duchowej, co pociąga za sobą otwarcie duchowej wrażliwości, jak również połączenie z procesami wyższej ewolucji. Egocentryczne archetypy, kierujące do tej pory waszą ewolucją, zostaną zastąpione paradygmatami harmonii z Wyższą Istotą i połączenia z poziomami wyższej ewolucji.

Najbardziej znaczącą cechą Ery Wodnika jest oczyszczanie najgęstszych warstw waszych sfer mentalnych. Stanowią one narzędzia używane przez Istotę Esencjonalną, by wchodzić we wzajemne oddziaływania z ziemskim planem trójwymiarowym, na którym się znajdujecie. Wodnik jest więc rzecznikiem uaktywnienia duchowej świadomości, która z ewolucyjnego punktu widzenia charakteryzuje się większą wrażliwością oraz odpowiedzialnością. Do tej pory, ludzkość identyfikowała się bardzo z elementem ziemi, co spowodowało zablokowanie oraz zagęszczenie waszej ewolucyjnej genetyki i duchowej świadomości. Jej uaktywnienie stanowi punkt załamania (zagięcia) pomiędzy trzecim wymiarem i połączeniem z wymiarem 5, gdzie punkt pośredni to wymiar czwarty – stan, w którym integrujecie się z pięciowymiarową częstotliwością energetyczno-wibracyjną aktualnie instalującą się na Ziemi. Czwarty wymiar stanowi mechanizm umożliwiający wam rozwijanie wyższego poziomu zrozumienia, odpowiedzialności i wrażliwości w celu rozpuszczenia toksyczności i gęstości energetyczno-wibracyjnej waszych niższych ciał.

Wszystkie zmiany, które mają i będą miały miejsce na Ziemi, stanowią preludium restrukturyzacji jej pól elektromagnetycznych, co poskutkuje otwarciem oraz uaktywnieniem waszej duchowej świadomości. Wasze dramatyczne procesy ewolucyjne, które poznaliście do tej pory, przyspieszą, a ich rozpuszczenie będzie stanowić wypadkową waszego połączenia i zestrojenia z ewolucyjnymi paradygmatami Wodnika. Ziemia, jako wasze ewolucyjne wsparcie, jest w trakcie pełnej renowacji w celu przyjęcia przyszłych nad-ludzi, wyróżniających się swoim poziomem świadomości i duchowej wrażliwości we wszystkich środowiskach ludzkiego społeczeństwa. Jako ewolucyjni transformatorzy, ustanowią wartości oraz zasady działania w trzecim tysiącleciu. Nie mamy tu na myśli grupy przyszłych istot, ale was wszystkich, aktualnie znajdujących się na Ziemi, tych którzy będą mieć sposobność instalowania nowych ponad-ludzkich paradygmatów. Oczywiście inkarnują się również i materializują obecnie istoty wyższej ewolucji, by przyspieszać ewolucyjne procesy i instalować archetypy ewolucji ponad-ludzkiej. Poza tym, wasze Boskie Obecności wibrujące aktualnie w piątym wymiarze dostosują się do waszych niższych ciał, w miarę waszego łączenia się z paradygmatami Wodnika i przybliżania się do galaktycznego punktu Zero. Jego osiągnięcie oznacza koniec przejścia waszego Systemu Słonecznego przez pas antymagnetyczny Galaktyki, co nastąpi w roku 2030.

Uaktywnienie waszej duchowej świadomości pozwoli wam korygować szkodliwe i niszczące dynamiki mentalnej dualności kreujące emocjonalne, psychologiczne i energetyczne zaburzenia. Będziecie mogli z łatwością skoncentrować się na tym, z czym pragniecie się zintegrować bez powracania do przeszłości, ponieważ to rozprasza waszą uwagę i pozbawia was energii. Rozwiniecie postawę otwarcia i zainstalujecie paradygmaty, które pozwolą wam być nad-ludźmi, bez negatywnego ładunku energetycznego ani dramatycznych i bolesnych procesów, których doświadczaliście i, w postaci ewolucyjnego bagażu, nieśliście ze sobą aż do teraz. Widzicie, że wskazujemy wam łatwą drogę ewolucyjną prowadzącą do zainstalowania się duchowej świadomości w waszym życiu. Ta świadomość rozpuści wszelkie negatywne archetypy ewolucyjne.

Powinniście rozwijać pełną mądrości, otwartą postawę w kwestii wydarzeń rozgrywających na społecznej scenie waszej planety. Zaniechajcie swego osądzania i negatywnego oceniania. Zastąpcie je mądrością oraz konstruktywną i transformacyjną postawą w stosunku do okoliczności. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście ewolucyjnymi alchemikami i możecie modyfikować okoliczności przyjmując duchowy punkt widzenia w stosunku do życia i ewolucji. Wasza postawa i zachowanie stanowią tygiel, którego użyją procesy geofizyczne i elektromagnetyczne, byście je zharmonizowali poprzez równowagę i wewnętrzną mądrość. Duchowa świadomość jest boskim Słońcem, odzwierciedlającym waszą duchową, niezniszczalną, nieśmiertelną i wieczną naturę manifestowaną poprzez energie solarne wpływające na wasze niższe ciała.

W jaki sposób uaktywni się duchowa świadomość? Stanie się to, gdy odczujecie głębokie pragnienie, by wasza wyższa Istota i boskie plany ją uaktywniły. Symptomy, które potwierdzą jej uaktywnianie się to wyższy poziom integralności, duchowej wrażliwości, zrozumienia i wnikliwości (umiejętności rozróżniania). To, co było niegdyś wartościowe i służyło wam jako punkt odniesienia oraz ewolucyjnego wsparcia przestanie takim być. Nie martwcie się z tego powodu, zaakceptujcie to w pełni i z wdzięcznością. Jednocześnie, narzędzia służące temu, byście mogli zharmonizować się z nową dynamiką ewolucyjną, zostaną wam dostarczone. Niektórzy zostaną zbici z tropu na skutek przejścia mającego miejsce na planecie, ale nie obawiajcie się, kontynuujcie swe podążanie naprzód i celebrujcie je z rozpoznaniem i w wewnętrznej radości.

Zawsze pamiętajcie, że jesteście teraz twórcami odrębnego etapu ewolucyjnego; że zjednoczycie się z nim uzyskując w ten sposób dostęp do dobrego samopoczucia, dostatku i nadzwyczajnej wewnętrznej harmonii. Odkryjecie nowe ścieżki wewnętrznego wzrastania i rozwiniecie wspanialsze połączenie z waszą Wyższą Istotą oraz dynamiką wyższej ewolucji kosmicznej. Otrzymacie więcej międzywymiarowej pomocy i wsparcia, a operatorzy światła będą stopniowo jednoczyć się rozumiejąc, że ich celem ewolucyjnym jest ten sam punkt kulminacyjny: Połączenie i Komunia z Nieskończonym Stwórcą dzięki braterskiej współpracy, solidarnej komunikacji, harmonii i pokojowi pomiędzy istotami ludzkimi oraz wszystkimi innymi gatunkami życia. Macie szansę stać się częścią Ery Wodnika. Doświadczycie w niej odmiennych dynamik ewolucyjnych i zyskacie sposobność dostępu do światów sfer boskich.

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments