UCZUCIA JAKO ŚRODKI POBUDZAJACE EWOLUCJĘ

Bogini Izyda

 

Spisał Ramaathis-Mam

 

Tłumaczyła Anna Burakowska

 

28 lipca 2008

 

                Błogosławieństwa dla wszystkich duchowych operatorów, którzy uaktywniają obecnie nowe paradygmaty ewolucyjne na planecie Ziemi.

                Celem tej wiadomości jest poprowadzenie was oraz wniesienie inspiracji w wasze procesy ewolucyjne, których esencją jest doświadczenie. Jesteście przyzwyczajeni do skupiania się na tym, co pragniecie osiągnąć nie zwracając często uwagi na znaczące zdarzenia przytrafiające się wam podczas procesu. Nie przywiązujecie wagi do szczegółów nadających rytm następstwom waszych celów, ukazując w ten sposób również swoją nieobecność. Mimo, że kwestia ta może się wam wydawać pozornie bez znaczenia, stanowi źródło emocji takich jak rozpacz, lęk, stres oraz wszelkie obawy. Dlaczego? Całość istniejącego stworzenia, aby się zmaterializować, musi najpierw dostroić się do częstotliwości wibracji energii stwórczej. Wy jednak najczęściej jesteście tak pełni oczekiwania, by coś, czego pragniecie, się wydarzyło, że nie staracie się w pełni tego odczuć oraz dostroić do kreacji, której życzycie sobie rzekomo doświadczyć.

 

                Wszechświat i my, istoty światła pełniące obowiązki nadzorowania waszej ewolucji, określamy wartość waszych uczuć, stanowiących wytwory pragnień wygenerowanych wcześniej przez myśli. By jakikolwiek proces zmaterializował się na waszym planie, musi pozostawać w pełnej zgodności z waszą częstotliwością wibracji; to znaczy trzeba być w pełni świadomym, czego się pragnie i czego w związku z tym pragnieniem się doświadczy. Czasami wasze uczucia nie korespondują z pragnieniami i z tego powodu powstają blokady powstrzymujące i deformujące zachodzące procesy.

                Blokady energetyczne, powstające w waszych ciałach, manifestują się następnie w formie zaburzeń fizjologicznych generowanych przez pełen negatywności stan psychiczno-emocjonalny. Ta psychiczno-emocjonalna negatywność stanowi rodzaj katalizatora pragnącego wam przekazać informacje o tym, że nie ma harmonii pomiędzy waszymi pragnieniami a tym, czego doznajecie. Wasze ciało i wszechświat reagują negatywnie w obliczu tej niewłaściwości. Nawet jeśli nie brakuje wam informacji, a wasze struktury ideologiczne i wierzenia są jasno sprecyzowane, to uczucia decydują o tym, kim jesteście.

                Dzisiaj wiele osób ze środowisk duchowych stało się prawdziwymi archiwami wiedzy, ale wiedza ta nie koresponduje z tym, co osoby te odczuwają. Ponieważ nie pozostają w zgodzie ze swoimi wierzeniami, koncepcjami i ideologią, doznają osobistych kryzysów i konfliktów międzyludzkich. Uczucia stanowią najpełniejsze mocy środki, którymi dysponujecie, by promować swoją ewolucję we wszystkich jej obszarach. Bez uczuć nie możecie poznać wartości, dokonać analizy ani odróżnić tego, co pomaga wam wzrastać, od tego, co powstrzymuje i paraliżuje waszą ewolucję.

                Wszechświat jest urządzony w taki sposób, że to uczucia stanowią środki prowadzenia i uaktywniania procesów ewolucyjnych oraz pozwalają wam odróżniać prawdziwe od wirtualnego. Dzięki wprowadzaniu nowej częstotliwości pięciowymiarowej na waszej planecie, wiele osób odkrywa, że nie należy czekać aż życie i ewolucja przeminą, lecz należy zacząć samemu je programować i kształtować tak, by w końcu odkryć cel istnienia. Wszyscy zostaliście obdarowani mocą myśli i woli, pełnymi mocy narzędziami transformacji i nieskończonej kreacji. Jednak do tej pory nie używaliście ich we właściwy sposób. Nie dlatego, że wszechświat i sfery światła są tak skonstruowane, lecz ponieważ odczuwacie prawdziwą panikę w obliczu akceptacji odpowiedzialności za swoją ewolucję. W tych nowych czasach, rezultatem waszego przebudzenia i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za swoją ewolucję, nawet jeśli proces ten znajduje się jeszcze w fazie początkowej, jest odkrywanie przez was tego, że nie jesteście tylko mózgiem funkcjonującym z pewną inteligencją. Zaczynacie być świadomi, że wasze myśli generują fale uczuć prewencyjnych, które jak katalizatory  skłaniają was do zapytania siebie, czy jest to naprawdę to, czego pragniecie doświadczyć.

                Pragnienia, myśli i uczucia są cechami nieśmiertelnej istoty pozwalającymi wam odkrywać swoje boskie pochodze

nie. Ponieważ zostaliście obdarowani wolną wolą, możecie używać tych ewolucyjnych narzędzi, by kreować i doświadczać tego, czego pragniecie. Jeśli tak by nie było, nie moglibyście rozwijać mocy wyboru ani umiejętności rozpoznawania tego, co pobudza wasz wzrost;  nie bylibyście w stanie rozwijać się i poszukiwać dla siebie najlepszych warunków ewolucyjnych. Dlaczego? Ponieważ  w waszej wrodzonej naturze leży dążenie do szczęścia, pełni i miłości stanowiących naturalne konsekwencje procesu ewolucji. Żyjąc na planie dualnym złożonym z różnych rzeczywistości wirtualnych, podejmujecie ryzyko popełniania błędów, czy inaczej mówiąc, zniekształcania uczucia szczęścia przenikającego waszą istotę esencjonalną. Ponieważ wasze doświadczenia nie wywołują ani dobrego samopoczucia ani szczęścia, interpretujecie je jako porażki lub błędy, mimo, że  w rzeczywistości stanowią katalizatory waszych uczuć koordynujących ewolucję.  

                Odkryliście teraz, że wszechświat odpowiada na impulsy wibracyjne generowane przez was poprzez myśli i uczucia, a wasze doświadczenie zależne jest od ich intensywności. Zrozumieliście też, że wszechświat stanowi ewolucyjne wsparcie i w braterski sposób współpracuje z wami we wszystkich obszarach. Jesteście więc odpowiedzialni za swoje myśli i uczucia rodzące się w obliczu pozytywnych lub negatywnych sytuacji, z którymi się spotykacie. Odkrycie, że jesteście wolni i macie moc myślenia oraz materializowania tych myśli na mocy częstotliwości wibracji, którą stosujecie, prowokuje w was ogromną euforię.

                Wszechświat jest niewyczerpanym źródłem energii stanowiąc dla was ewolucyjne wsparcie. Nie jest jednak bezosobową masą. Gdyby tak było, nie odpowiadałby z taką precyzją i wrażliwością, jakie go charakteryzują. Nadszedł moment, by zrozumieć, że wszechświat jest środkiem świadomym, wrażliwym i poznawczym, którego Nieskończony Stwórca używa, byście doświadczyli gry ewolucji w jej różnorodnych i nieskończonych obliczach.  Wasze pragnienia, myśli i uczucia rzutują częstotliwości energetyczno-wibracyjne, które wszechświat zbiera, a my istoty wyższej ewolucji troszczymy się o to, byście mogli mieć takie właśnie doświadczenia.

                Pochodzenie wszechświata i jego esencja są boskie. Bóg jako element źródłowy i esencjonalny kieruje wszystkimi procesami kreacji, która w konsekwencji jest wrażliwa, świadoma i pełna uczuć. Za każdą kreacją stoi jakiś stwórca ze swoją tożsamością, cechami charakterystycznymi i tendencjami, zaś wszechświat stanowi przejaw odczuwanej dla nas przez Stwórcę miłości, jego wiedzy i mocy kreacji. Jako mechanizm ewolucji nie jest środkiem bezosobowym, automatycznie odpowiadającym na nasze impulsy wibracyjne i energetyczne, lecz manifestacją mocy stwórczej Boga. Wszystko jest w swojej esencji przepełnione myślą, pragnieniem i uczuciem niekończonej miłości, którym Stwórca wypełnił każdy atom, każdą komórkę i każdą strukturę energetyczną wszechświata. W jakim celu? Byśmy odkryli, że możemy myśleć, odczuwać i doświadczać światła, którym jesteśmy, a wszystko stanowi przejaw mocy stwórczej Boga i ma nam pomóc pojąć, że jesteśmy boscy, pełni miłości, harmonii, piękna i nieskończonego szczęścia.

                Dlaczego zamiast uświadomić sobie swoją moc stwórczą i używać jej, żyjecie stale z uczuciem niezadowolenia pobudzającego was do poszukiwania nowych celów i nowych doświadczeń?  Nie wystarczy być świadomym, że zostaliście obdarzeni mocą myślenia, odczuwania i materializowania tego, czego pragniecie. Musicie również wiedzieć, jak właściwie korzystać z tego potencjału: w sposób, który zapewni wasze, pełne synergii, połączenie z prądem kosmicznej ewolucji. Jeśli jesteście świadomym, czystym światłem, jako manifestacja światła i miłości Stwórcy, waszym zadaniem i koniecznością jest używanie tego potencjału, by na nowo połączyć się z boskim planem, a nie by gubić się w labiryncie pragnień, myśli i uczuć zaćmiewających to zrozumienie i tę życiową potrzebę.

                Gdy nie jesteście dostrojeni i nie słuchacie swych uczuć, wystawiacie się na negatywność i na wszystkie te procesy, które prowokują chaos, zamieszanie oraz zniszczenie. Odczuwać światło i być duchowo wrażliwym to wibrować w najbardziej wzniosłej częstotliwości ewolucji, w której wchodzi się w zgodność i synergię z boskim planem i samym Stwórcą odczuwając jego moc kreacji i jego miłość. Kiedy umieszczacie się na planie mentalno-rozumowym, wasza wrażliwość i świadomość duchowa blokują się i generujecie wówczas spiralę nieharmonijnych energii pogrążających was w obawach, lęku, frustracji i agresywności. Za każdym razem, gdy reagujecie nieświadomie – inaczej mówiąc, gdy przeciwstawiacie się częstotliwości dobrego samopoczucia i wewnętrznej harmonii – blokujecie połączenie ze swoimi uczuciami, a racjonalny umysł generuje negatywne i destrukcyjne myśli. Ta dynamika przyczynia się do obniżania waszej wibracji odłączając was od kosmicznego przepływu ewolucji oraz twórczych  myśli i uczuć. Zawsze pamiętajcie, że wszechświat odpowiada na to, co odczuwacie a nie na to, co myślicie. Z tego powodu, gdy wasze myśli i uczucia nie są zharmonizowane i nie wibrują w jedności, jesteście zablokowani i zniechęcacie się.

                Nie jest najistotniejsze wiedzieć, że poprzez swoje myśli możecie w pełni świadomie zmaterializować to, czego pragniecie. Najważniejsze jest używanie niewyczerpanego źródła waszych uczuć i myśli w celu ewoluowania duchowego, a skutkami współzależnymi będą dobre samopoczucie, harmonia i szczęście. Jesteście istotami światła nie dlatego, że wasze ciała energetyczne wibrują we wzniesionej częstotliwości, ale ponieważ stanowicie manifestację boskiego uczucia miłości, którym Bóg przepełnił wasze serca. Jesteście odzwierciedleniem tego najwyższego i nieskończonego  światła pobudzającego wibrację każdej myśli, każdego pragnienia i każdego uczucia, które jest dostrojone do źródła boskiej miłości. Odczuwajcie w każdym momencie, że nic ani nikt nie jest w stanie skrzywdzić waszej boskiej esencji, ponieważ wasze połączenie z Bogiem i planem miłości nieustannie ochrania wasze światło i wewnętrzną harmonię. Jesteście czystym uczuciem miłości Boga, który jako światło świadomości oświeca wasze życie, gdy wybieracie wibrowanie w zgodności i harmonii z kosmicznym prądem ewolucji. Odczuwajcie w każdym momencie życie, harmonię, pełnię i kreację, ponieważ jesteście najpiękniejszym, czystym i twórczym odzwierciedleniem Boga. Jeśli w każdym momencie uświadomicie sobie, że jesteście integralną częścią Stwórcy, stale będziecie cieszyć się szczęściem, które z niego wypływa jako nieskończony przejaw miłości, piękna i szczęścia, które już znajdują się w waszym wnętrzu.

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments