Działać jak Istoty Światła

DZIAŁAĆ JAK ISTOTY ŚWIATŁA
Logos galaktyczny Solara
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Grudzień 2009
Niech błogosławieństwa Kosmicznego Ojca napełnią wasze życie miłością, harmonią i mądrością.
Zadaniem istot światła wibrujących w częstotliwości Wielkiej Oktawy boskiej miłości jest uczenie was i przekazywanie wskazówek, byście mogli integrować się z uniwersalnymi wzorcami duchowymi. Najważniejszą sprawą w obecnym cyklu ewolucyjnym jest dokonanie przez was podsumowania i oceny poziomu ewolucji duchowej, na którym obecnie się znajdujecie. Wielu identyfikuje się ze światłem, lecz niewielu rzeczywiście w nim wibruje, gdyż wibrowanie w świetle jest stanem świadomości wymagającym zaangażowania, pracy osobistej i ducha bezinteresownej służby.
Jesteście zalewani obecnie lawiną duchowych informacji zawierających niekiedy koncepcje nieodpowiadające rzeczywistości, co wywołuje wśród was konflikty. Istnieją różne czynniki przyczyniające się do wypaczania rzeczywistości, jak np. emocje i uzasadnienia pochodzące od osoby przekazującej (kanału). Są to również wpływy sił ciemności, które mącą czystość przekazu. Ponadto, należy wziąć pod uwagę, że nie macie prawdziwego i głębokiego zrozumienia tego, czym jest prawdziwa duchowość wykraczająca poza sentymentalizm i osobiste upodobania. Wzrastanie i rozwój duchowy to dominujące czynniki pobudzające wszechświat oraz światy będące na wyższym poziomie ewolucji, wibrujące w harmonii i synergii z tym paradygmatem.
Nie przekroczycie granic ego oraz oszukiwania samego siebie, jeśli nadal będziecie podtrzymywać emocjonalne i psychologiczne uzależnienia od osobistych korzyści, utożsamianie się z planem fizycznym i pragnienia rozkoszowania się najkorzystniejszymi warunkami bytowymi oraz korzyściami duchowymi. Nasza misja nie zależy od sposobu jakiego użyjemy, by przekazać wam zasady działania i drogowskazy do wprowadzenia prawdy, nawet jeśli waszemu ego nie będzie się to podobało. Narzędziem, którego możecie użyć, aby oszacować poziom uwznioślenia waszego inwolucyjnego ego będzie obserwacja waszych reakcji: czy są one pozytywne czy negatywne w obliczu wiadomości, które uaktywniają ego i wzmacniają wasz opór na zmiany. Alchemia duchowa jest procesem transmutacji i rozpuszczania tych aspektów życia, które nie sprzyjają integracji, szczerości, działalności w służbie oraz zrzeczeniu się tego wszystkiego, co utrudnia waszą łączność z Bogiem i duchową ewolucją.
Modne na waszej planecie pojęcie duchowości jest dosyć wygodne i sugestywne, gdyż nie rzuca wyzwania inwolucyjnemu ego. Wysiłek jest wówczas minimalny, a transformacja dotyczy wzmacniania i maskowania mrocznych aspektów życia. Jesteśmy świadomi oporu, jaki rodzi się w was w konfrontacji z prawdą. Powoduje on, że nie jest łatwo z wami współpracować i nie wszyscy jesteście zdolni przyjąć tę prawdę, chyba że zagwarantuje się wam lepsze świadczenia i warunki ewolucyjne. Jak możecie zaobserwować, jesteście zbiorowością konfliktową ze znaczną skłonnością do negatywizmu oraz do przeciwstawiania się wszystkiemu, co naraża na niebezpieczeństwo wasze koncepcje, sposoby postępowania, przyzwyczajenia i nieharmonijne zachowania niewibrujące w harmonii i synergii z wzorcami światła. W związku z takim waszym usposobieniem, my, istoty światła, musimy używać różnego rodzaju strategii do nawoływania was oraz inspirowania, byście wyzbyli się tego wszystkiego, co wy uważacie za właściwe i co wam daje satysfakcję i zadowolenie. Duchowość jest czymś innym i nie ma nic wspólnego z ustępstwami, których się czasem dopuszczamy, lecz z “Wyzwaniem, Zaangażowaniem i Pracą Osobistą”. Bez wysiłku, dyscypliny i ducha służby nie istnieje rozwój duchowy. Jest to aksjomat ewolucji kosmicznej, który powinien być dla was oczywisty, jeśli rzeczywiście pragniecie robić duchowe postępy oraz nie pogrążać się stopniowo i niedostrzegalnie w poziomach inwolucyjnego ego, które jest bardzo subtelne, a zarazem pełne mocy. Nie jesteście w stanie zrobić czegokolwiek, jeśli nie otrzymujecie za to jakiegoś rodzaju zapłaty: ekonomicznej, emocjonalnej, psychologicznej albo duchowej. Mistrzowie i istoty światła nie wybrały ścieżki duchowego rozwoju oczekując, że otrzymają za to coś w zamian, nawet duchowego wzrastania. Jest to akt służby i przekonania, że ich obowiązkiem, jako istot światła, jest bezwarunkowa służba w świetle. Ten wzorzec duchowy dominuje w wyższych sferach światła kosmicznego, a my kierujemy się nim i wibrujemy z nim w harmonii.
Działanie istot światła oparte jest nie tylko na posiadaniu wiedzy na temat wewnętrznej natury rzeczy, lecz głównie na sposobie zachowania i postępowania, co stanowi zasadniczą różnicę. Zwracamy uwagę na ten aspekt, gdyż, mówiąc ogólnie, zespół operatorów światła nie jest zestrojony z wzorcami postępowania, jakie pragniemy wam przekazać. Świadomi waszej historii ewolucyjnej, do chwili obecnej dokonaliśmy wielu ustępstw, by zwrócić waszą uwagę i zainspirować was – istoty w stanie ewolucyjnego oczyszczania i opozycji w stosunku do światła. To, że teraz szukacie łączności ze światłem nie znaczy wcale, że w przeszłości jej nie posiadaliście. Doświadczyliście już wielu cykli i popełniliście wiele ewolucyjnych błędów. Teraz dajemy wam szansę i sposobność całkowitej zmiany waszej ewolucyjnej trajektorii, a wybór, w jaki sposób pragniecie wibrować, należy do was.
Czasy zmian wywierają nacisk na wasz proces ewolucyjny, a jego intensywność będzie wzrastać w miarę przybliżania się zrównania galaktycznego. Wasza własna dynamika ewolucyjna skłoni was do opowiedzenia się po stronie jednego z dwóch biegunów. Ci, którzy staną po stronie światła, będą musieli zintegrować częstotliwość i energię, która jest instalowana na Ziemi. Nie wystarczy należeć do zbiorowości pracowników światła. Będziecie musieli wcielić w życie wymagane wzorce i dynamiki ewolucyjne oraz zestroić się z nimi.
Działanie w roli istot światła jest wielką odpowiedzialnością i honorem dla tych, którzy rzeczywiście pragną zintegrować się ze społecznością światów na wyższym poziomie ewolucji. Istota światła działa, czuje i myśli mając na względzie więź z boskim planem oraz odpowiedzialność za pobudzanie ewolucji osobistej i kosmicznej. To właśnie działanie i postępowanie, a nie wiedza jaką się posiada, są cechami fundamentalnymi charakterystycznymi dla tych, którzy wibrują we współdziałaniu i zestrojeniu z wzorcami wyższej ewolucji. Działać jako istota światła, to być skłonnym przenikać i rozpuszczać ciemne aspekty życia, chociaż może to wiązać się z kryzysem i cierpieniem; to być świadomym odpowiedzialności zwiększającej się wraz ze wzrostem duchowym i kosmiczną ewolucją. Nie wszystko, co świeci jest światłem. Ani wygląd zewnętrzny, ani słowa nie są dowodem wibrowania w świetle. Jedynie postępowanie oparte na paradygmatach wyższej ewolucji stanowi taki dowód. To pociąga za sobą, ukochane istoty kosmiczne, bycie gotowym do wyzbycia się wszystkiego, co podsyca opór, podziały, agresję, egoizm, manipulację, eksploatację, nieprzyzwoitość i obłudę. Nie jest łatwym zadaniem rozpuszczenie tych uwarunkowań ewolucyjnych. Macie jednak do dyspozycji takie narzędzia ewolucyjne jak prawość, szczerość oraz ducha przemiany.
Fundamentem waszych wyzwań nie są okoliczności zewnętrzne ani zdarzenia geofizyczno-magnetyczne, które mogą się wydarzyć, lecz przeciwstawianie się, z honorem, nieustraszonością i uczciwością, cieniom istniejącym w waszym wnętrzu,. W imię Boga popełniono niezliczoną ilość okrucieństw na waszej planecie. Obecnie zaś duchowość przybrała zamaskowaną formę i została pozbawiona wartości w wielu aspektach, aż do całkowitego jej zdeprawowania. Siły ciemności, przy waszej współpracy, przyczyniły się do tego, świadome waszego buntowniczego ewolucyjnego pochodzenia oraz skłonności do oszustwa i zepsucia duchowego. Działać jako istoty światła to uznać, że “Cienie Są w Waszym Wnętrzu” i że w jakiś sposób przynoszą wam określone dobrodziejstwa i osobistą satysfakcję, w przeciwnym razie zostałyby już przeobrażone. Oczywiście, jesteście istotami światła, lecz wasze skłonności i częstotliwość wibracji przeczą temu stając się źródłem kryzysów, konfliktów i cierpienia.
Występowanie w roli istot światła nie polega na tworzeniu zalegalizowanej zbiorowości, która ma na celu naprawę świata, lecz zrozumienie, że jesteście dziećmi Boga i waszą odpowiedzialnością jest połączyć się ponownie z Kosmicznym Ojcem. Oznacza również zaakceptowanie, że zostaliśmy zaprojektowani jako istoty boskie, by kochać i służyć Nieskończonemu Stwórcy; źródłu miłości, piękna i wiecznej radości, co jest głównym celem życia Istot światła, bez jakiegokolwiek rodzaju osobistych aspiracji ani oczekiwań. Czy jesteście na to gotowi, czy też wybraliście ścieżkę duchową prowadzącą do samolubnych celów, by otrzymać lepsze warunki egzystencjalne i boskie przywileje? Działanie istot światła oznacza całkowite podporządkowanie się boskim celom bez osobistych oczekiwań, a także silne pragnienie dokonywania zmian oraz przyczyniania się do ekspansji wewnętrznego światła i ewolucji kosmicznej. Tylko w ten sposób będziecie szczęśliwi, zrozumiecie kim w rzeczywistości jesteście oraz jaki jest cel życia i ewolucji.
Logos galaktyczny Solara
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Grudzień 2009
Niech błogosławieństwa Kosmicznego Ojca napełnią wasze życie miłością, harmonią i mądrością.
Zadaniem istot światła wibrujących w częstotliwości Wielkiej Oktawy boskiej miłości jest uczenie was i przekazywanie wskazówek, byście mogli integrować się z uniwersalnymi wzorcami duchowymi. Najważniejszą sprawą w obecnym cyklu ewolucyjnym jest dokonanie przez was podsumowania i oceny poziomu ewolucji duchowej, na którym obecnie się znajdujecie. Wielu identyfikuje się ze światłem, lecz niewielu rzeczywiście w nim wibruje, gdyż wibrowanie w świetle jest stanem świadomości wymagającym zaangażowania, pracy osobistej i ducha bezinteresownej służby.
Jesteście zalewani obecnie lawiną duchowych informacji zawierających niekiedy koncepcje nieodpowiadające rzeczywistości, co wywołuje wśród was konflikty. Istnieją różne czynniki przyczyniające się do wypaczania rzeczywistości, jak np. emocje i uzasadnienia pochodzące od osoby przekazującej (kanału). Są to również wpływy sił ciemności, które mącą czystość przekazu. Ponadto, należy wziąć pod uwagę, że nie macie prawdziwego i głębokiego zrozumienia tego, czym jest prawdziwa duchowość wykraczająca poza sentymentalizm i osobiste upodobania. Wzrastanie i rozwój duchowy to dominujące czynniki pobudzające wszechświat oraz światy będące na wyższym poziomie ewolucji, wibrujące w harmonii i synergii z tym paradygmatem.
Nie przekroczycie granic ego oraz oszukiwania samego siebie, jeśli nadal będziecie podtrzymywać emocjonalne i psychologiczne uzależnienia od osobistych korzyści, utożsamianie się z planem fizycznym i pragnienia rozkoszowania się najkorzystniejszymi warunkami bytowymi oraz korzyściami duchowymi. Nasza misja nie zależy od sposobu jakiego użyjemy, by przekazać wam zasady działania i drogowskazy do wprowadzenia prawdy, nawet jeśli waszemu ego nie będzie się to podobało. Narzędziem, którego możecie użyć, aby oszacować poziom uwznioślenia waszego inwolucyjnego ego będzie obserwacja waszych reakcji: czy są one pozytywne czy negatywne w obliczu wiadomości, które uaktywniają ego i wzmacniają wasz opór na zmiany. Alchemia duchowa jest procesem transmutacji i rozpuszczania tych aspektów życia, które nie sprzyjają integracji, szczerości, działalności w służbie oraz zrzeczeniu się tego wszystkiego, co utrudnia waszą łączność z Bogiem i duchową ewolucją.
Modne na waszej planecie pojęcie duchowości jest dosyć wygodne i sugestywne, gdyż nie rzuca wyzwania inwolucyjnemu ego. Wysiłek jest wówczas minimalny, a transformacja dotyczy wzmacniania i maskowania mrocznych aspektów życia. Jesteśmy świadomi oporu, jaki rodzi się w was w konfrontacji z prawdą. Powoduje on, że nie jest łatwo z wami współpracować i nie wszyscy jesteście zdolni przyjąć tę prawdę, chyba że zagwarantuje się wam lepsze świadczenia i warunki ewolucyjne. Jak możecie zaobserwować, jesteście zbiorowością konfliktową ze znaczną skłonnością do negatywizmu oraz do przeciwstawiania się wszystkiemu, co naraża na niebezpieczeństwo wasze koncepcje, sposoby postępowania, przyzwyczajenia i nieharmonijne zachowania niewibrujące w harmonii i synergii z wzorcami światła. W związku z takim waszym usposobieniem, my, istoty światła, musimy używać różnego rodzaju strategii do nawoływania was oraz inspirowania, byście wyzbyli się tego wszystkiego, co wy uważacie za właściwe i co wam daje satysfakcję i zadowolenie. Duchowość jest czymś innym i nie ma nic wspólnego z ustępstwami, których się czasem dopuszczamy, lecz z “Wyzwaniem, Zaangażowaniem i Pracą Osobistą”. Bez wysiłku, dyscypliny i ducha służby nie istnieje rozwój duchowy. Jest to aksjomat ewolucji kosmicznej, który powinien być dla was oczywisty, jeśli rzeczywiście pragniecie robić duchowe postępy oraz nie pogrążać się stopniowo i niedostrzegalnie w poziomach inwolucyjnego ego, które jest bardzo subtelne, a zarazem pełne mocy. Nie jesteście w stanie zrobić czegokolwiek, jeśli nie otrzymujecie za to jakiegoś rodzaju zapłaty: ekonomicznej, emocjonalnej, psychologicznej albo duchowej. Mistrzowie i istoty światła nie wybrały ścieżki duchowego rozwoju oczekując, że otrzymają za to coś w zamian, nawet duchowego wzrastania. Jest to akt służby i przekonania, że ich obowiązkiem, jako istot światła, jest bezwarunkowa służba w świetle. Ten wzorzec duchowy dominuje w wyższych sferach światła kosmicznego, a my kierujemy się nim i wibrujemy z nim w harmonii.
Działanie istot światła oparte jest nie tylko na posiadaniu wiedzy na temat wewnętrznej natury rzeczy, lecz głównie na sposobie zachowania i postępowania, co stanowi zasadniczą różnicę. Zwracamy uwagę na ten aspekt, gdyż, mówiąc ogólnie, zespół operatorów światła nie jest zestrojony z wzorcami postępowania, jakie pragniemy wam przekazać. Świadomi waszej historii ewolucyjnej, do chwili obecnej dokonaliśmy wielu ustępstw, by zwrócić waszą uwagę i zainspirować was – istoty w stanie ewolucyjnego oczyszczania i opozycji w stosunku do światła. To, że teraz szukacie łączności ze światłem nie znaczy wcale, że w przeszłości jej nie posiadaliście. Doświadczyliście już wielu cykli i popełniliście wiele ewolucyjnych błędów. Teraz dajemy wam szansę i sposobność całkowitej zmiany waszej ewolucyjnej trajektorii, a wybór, w jaki sposób pragniecie wibrować, należy do was.
Czasy zmian wywierają nacisk na wasz proces ewolucyjny, a jego intensywność będzie wzrastać w miarę przybliżania się zrównania galaktycznego. Wasza własna dynamika ewolucyjna skłoni was do opowiedzenia się po stronie jednego z dwóch biegunów. Ci, którzy staną po stronie światła, będą musieli zintegrować częstotliwość i energię, która jest instalowana na Ziemi. Nie wystarczy należeć do zbiorowości pracowników światła. Będziecie musieli wcielić w życie wymagane wzorce i dynamiki ewolucyjne oraz zestroić się z nimi.
Działanie w roli istot światła jest wielką odpowiedzialnością i honorem dla tych, którzy rzeczywiście pragną zintegrować się ze społecznością światów na wyższym poziomie ewolucji. Istota światła działa, czuje i myśli mając na względzie więź z boskim planem oraz odpowiedzialność za pobudzanie ewolucji osobistej i kosmicznej. To właśnie działanie i postępowanie, a nie wiedza jaką się posiada, są cechami fundamentalnymi charakterystycznymi dla tych, którzy wibrują we współdziałaniu i zestrojeniu z wzorcami wyższej ewolucji. Działać jako istota światła, to być skłonnym przenikać i rozpuszczać ciemne aspekty życia, chociaż może to wiązać się z kryzysem i cierpieniem; to być świadomym odpowiedzialności zwiększającej się wraz ze wzrostem duchowym i kosmiczną ewolucją. Nie wszystko, co świeci jest światłem. Ani wygląd zewnętrzny, ani słowa nie są dowodem wibrowania w świetle. Jedynie postępowanie oparte na paradygmatach wyższej ewolucji stanowi taki dowód. To pociąga za sobą, ukochane istoty kosmiczne, bycie gotowym do wyzbycia się wszystkiego, co podsyca opór, podziały, agresję, egoizm, manipulację, eksploatację, nieprzyzwoitość i obłudę. Nie jest łatwym zadaniem rozpuszczenie tych uwarunkowań ewolucyjnych. Macie jednak do dyspozycji takie narzędzia ewolucyjne jak prawość, szczerość oraz ducha przemiany.
Fundamentem waszych wyzwań nie są okoliczności zewnętrzne ani zdarzenia geofizyczno-magnetyczne, które mogą się wydarzyć, lecz przeciwstawianie się, z honorem, nieustraszonością i uczciwością, cieniom istniejącym w waszym wnętrzu,. W imię Boga popełniono niezliczoną ilość okrucieństw na waszej planecie. Obecnie zaś duchowość przybrała zamaskowaną formę i została pozbawiona wartości w wielu aspektach, aż do całkowitego jej zdeprawowania. Siły ciemności, przy waszej współpracy, przyczyniły się do tego, świadome waszego buntowniczego ewolucyjnego pochodzenia oraz skłonności do oszustwa i zepsucia duchowego. Działać jako istoty światła to uznać, że “Cienie Są w Waszym Wnętrzu” i że w jakiś sposób przynoszą wam określone dobrodziejstwa i osobistą satysfakcję, w przeciwnym razie zostałyby już przeobrażone. Oczywiście, jesteście istotami światła, lecz wasze skłonności i częstotliwość wibracji przeczą temu stając się źródłem kryzysów, konfliktów i cierpienia.
Występowanie w roli istot światła nie polega na tworzeniu zalegalizowanej zbiorowości, która ma na celu naprawę świata, lecz zrozumienie, że jesteście dziećmi Boga i waszą odpowiedzialnością jest połączyć się ponownie z Kosmicznym Ojcem. Oznacza również zaakceptowanie, że zostaliśmy zaprojektowani jako istoty boskie, by kochać i służyć Nieskończonemu Stwórcy; źródłu miłości, piękna i wiecznej radości, co jest głównym celem życia Istot światła, bez jakiegokolwiek rodzaju osobistych aspiracji ani oczekiwań. Czy jesteście na to gotowi, czy też wybraliście ścieżkę duchową prowadzącą do samolubnych celów, by otrzymać lepsze warunki egzystencjalne i boskie przywileje? Działanie istot światła oznacza całkowite podporządkowanie się boskim celom bez osobistych oczekiwań, a także silne pragnienie dokonywania zmian oraz przyczyniania się do ekspansji wewnętrznego światła i ewolucji kosmicznej. Tylko w ten sposób będziecie szczęśliwi, zrozumiecie kim w rzeczywistości jesteście oraz jaki jest cel życia i ewolucji.
5 1 vote
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments