Masz moc!

Masz moc. Masz moc decyzji. To Ty jesteś ostatecznym, jedynym i prawdziwym autorytetem swojego świata i masz moc. Jednak większość z nas jest nauczona, że jest zupełnie inaczej. Od najmłodszego […]

Cud uważności

W Stanach Zjednoczonych mam bliskiego przyjaciela, Jima Foresta. Gdy osiem lat temu spotkałem go po raz pierwszy, pracował w Katolickim Stowarzyszeniu na Rzecz Pokoju. Odwiedził mnie ostatniej zimy. Za­zwyczaj po […]

Jesteś bezgrzeszny!

Jesteś bezgrzeszny, za to często robisz błędy i się potykasz. Ale za każdym takim potknięciem kryje się nauka dla Ciebie i nie ma to nic wspólnego ze złem. Zło jest […]

Emocjonalne huśtawki

Emoje to i paliwo i hamulec. Nie są ani dobre ani złe. Są. I trzeba je odpowiednio wykorzystywać. O ile pięknie się leci na wyżynach uniesień o tyle ciężko jest […]

Wszystko nam sprzyja

Wszystko nam sprzyja. To jest fakt a nie życzenie czy afirmacja. Ale afirumjąc wzmacniasz działanie tej prawdy. Wszystko nam sprzyja na naszej drodze ku dojrzałości duchowej choćbyśmy nawet w obecnej […]

Dobre podejście do świata

Dobre podejście do siebie samego, życia, dnia, abutobusu, przechodniów, psa sąsiada czy wygranej w Totka, że o ptasiej kupie na czole nie wspomnę, robi znakomitą robotę w naszym życiu. Właściwie, […]

Są dwie siły na świecie

Są dwie siły sprawcze na świecie. Strach i miłość. Ta pierwsza rujnuje ta druga buduje. W każdej chwili naszego życia podejmujemy wybory pod wpływem którejś z tych sił.   Pochodne […]

Przejdź do paska narzędzi