Życie w stanie „wyższej” świadomości

Przesłanie archanioła Michała przez Ronna Herman (04.2005)

Życie w stanie „wyższej” świadomości

 

Ukochani Mistrzowie, możliwość comiesięcznych kontaktów z Wami sprawia nam ogromną radość. Możemy wtedy dzielić z Wami naszą mądrość i pełną miłości energię. Życzymy sobie, abyście byli świadomi, że zawsze jesteśmy w pobliżu zarówno zewnętrznie, wokół Was, jak i wewnętrznie, ponieważ dokładnie tak, jak nasz Bóg Ojciec-Matka mieszka w Waszym Świętym Centrum Serca, tak mieszkamy tam i my ze świata archaniołów. W Waszym Diamentowym Jądrze Boskiej Komórki znajdują się wszystkie wspaniałe nasiona Tworzenia, zawierające właściwości, cnoty i jakości dwunastu promieni Świadomości Stwórczej. Moje cechy i jakości znajdują się w jednym z tych drogocennych nasion Światła, a stanę się dla Was bardziej prawdziwy i będę bardziej uczestniczył w Waszym życiu codziennym, (jeśli mi pozwolicie), gdy aktywujecie i zaczniecie wypromieniowywać siłę i jakości Waszej osobistej Boskiej Komórki.

 

Często mówimy o powrocie do równowagi i harmonii tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Podarowaliśmy Wam wiele ezoterycznych nauk, aby Was wesprzeć w zrozumieniu funkcjonowania Wszechświata. Jednak ciągle jeszcze istnieje sporo nieporozumień, dlatego je powtarzamy, dając Wam kilka bardziej kompleksowych lekcji. Przekazujemy je w nowy sposób z nadzieją, że lepiej to zrozumiecie.

Zostaliśmy poproszeni o dokładniejsze omówienie i wyjaśnienie czterech niższych ciał: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego oraz eterycznego. Mamy nadzieję, że dobrze rozumiecie ciało fizyczne, dlatego skupimy się bardziej na trzech pozostałych.

CIAŁO ETERYCZNE:

Wiele razy w przeszłości zwracaliśmy uwagę na ciało Kadmon-Adam/Ewa, które jest pierwotną Boską Matrycą ludzkiej formy oraz na Diamentowe Jądro Boskiej Komórki ze wszystkimi cechami Waszej Boskiej natury, duchowo-fizyczny makrokosmos ludzkiego gatunku. Wewnątrz tej Boskiej Komórki Życia i Waszego DNA zostały zmagazynowane potencjalne cechy i właściwości oraz aspekty Waszej natury fizycznej, przygotowane na czas, kiedy zdejmiecie z siebie płaszcz z ciała w fizycznym świecie. Ciało Kadmon-Adam/Ewa zostało stworzone przez Elohimów, budowniczych form, jako ciało świetlne, archetyp ludzkości męskiej i żeńskiej. W procesie przygotowań do Waszego zstąpienia w dół przez międzywymiary Tworzenia, Wasze Kryształowe Ciało Świetlne zostało otoczone złotą eteryczną siecią światła zawierająca doskonałą formę Boskiej Matrycy a Diamentowe Jądro Boskiej Komórki zostało w niej głęboko ukryte stając się Waszym Świętym Sercem i Słonecznym Centrum Mocy.

Ciało eteryczne jest w stałym kontakcie z ciałem podstawowym, głębokim nieświadomym Duchem, który zaopatruje gruczoły, tkanki, organy i komórki, rewitalizuje oraz kontroluje system wydalniczy i procesy przyjmowania (przetwarzania) powietrza, wody, pożywienia – wszystkie te funkcje, które przyjmujecie jako naturalne i prawie nie tracicie na nie myśli u

ważając, że są tym, co po prostu jest.

Gospodarze Waszej fizycznej powłoki ciągle trudzą się nad naprawianiem szkód spowodowanych negatywnymi myślami wynikającymi z Waszych żądz i niezdrowym trybem życia do chwili, aż Wasza siła życiowa staje się tak osłabiona i wytrącona z równowagi, że pojawia się choroba a czasem w efekcie przedwczesna śmierć ciała fizycznego.

Ciało fizyczne jest ciałem pamięci, a Wasze myśli i emocje wywierają na nie pozytywny lub negatywny wpływ. Choroba lub osłabienie pojawia się najpierw w ciele eterycznym i stopniowo infiltruje ciało fizyczne. Naprawdę proces równoważenia, harmonizowania i rewitalizacji ciała fizycznego zaczyna się w ciele eterycznym, po czym stopniowo manifestuje się w ciele fizycznym.

CIAŁO MENTALNE:

Duch kontroluje mózg a mózg jest rozszerzeniem Boskiego Ducha. Boski Duch lub Inteligencja Uniwersalna jest Najwyższym Stwórcą i naszym Bogiem Ojcem-Matką w akcji. Jako istota ludzka, poprzez wykorzystanie siły mózgu, macie dostęp do nieskończonej inteligencji i świadomości stwórczej.

Duch jest Trójcą Świadomości składającą się z:

Świadomego ducha (świadomość) złożonego w prawej półkuli mózgowej – intuicyjnej i twórczej i w lewej – myślącej linearnie, analitycznej. Nasz Bóg wypromieniowuje dominujące jakości i aspekty lewej półkuli mózgowej. Z kolei prawa półkula jest bardziej związana z aspektami naszej Bogini Matki. Na początku obie hemisfery mózgu funkcjonują w harmonii, wspólnie się wzmacniając i poprawiając – bez podziału.

Duch podświadomy (podświadomość) lub duch subiektywny, który zapisuje i magazynuje wszystko, co przeżyjecie, co widzicie, słyszycie, myślicie i czujecie emocjonalnie. Duch podświadomy przyjmuje wszystko dosłownie, niezależnie od tego, czy mieliście jakieś przeżycie czy je sobie wyobraziliście – Duch podświadomy rejestruje to jako fakt. Dlatego tak ważna jest przemiana wydarzeń negatywnych, osłabiających na wspomnienia pozytywne. Wasze myśli i zamiary rezonują specjalnymi wibracjami a przez zmiany wzorców wibracji, poprzez użycie siły woli i świadome starania wysyłacie w świat projekcję stwarzającą fizyczne zdrowie i okoliczności, jakich sobie życzycie. Wtedy pomagacie również innym robić to samo.

Duch nadświadomy: gdy podwyższycie Wasze wzorce wibracji i pole wibracji świadomości, osiągniecie zdolność chwytania wyższych (i coraz wyższych) poziomów świadomości stwórczej. Gdy raz rozpuścicie statykę i zniekształcenia w słupach Światła, które łączą Was z Waszym Wyższym Ja, nadświadomy Duch otrzymuje bezpośredni dopływ mądrości z Ducha Boskiego. Ciało mentalne lub myśl jest początkiem wszystkiego, co zostało stworzone w świecie fizycznym. Często Wam mówiliśmy: możecie mieć wszystko, co tylko możecie sobie wyobrazić. Najpierw musicie sobie coś wyobrazić w Waszym duchu, zanim możecie to stworzyć. Podczas tych niezwykłych czasów zmian ewolucyjnych ma na Was silny wpływ przyspieszony proces, podczas którego duch podświadomy staje się świadomy, a duch świadomy pozwala podświadomości na przesiąknięcie, podczas którego chwytacie kosmiczny magazyn Boskiej Mądrości.

CIAŁO EMOCJONALNE:

Wasze emocje są aktywującą siłą napędową i paliwem potrzebnym do zamanifestowania Waszych wizji/życzeń/myśli. Intensywność Waszego skupienia, wyraźny zamiar oraz siła emocjonalnej energii określa długość potrzebnego czasu i jakości Waszego starania. Pozytywne, skoncentrowane emocje są esencją potrzebną do energetyzowania i aktywacji wszystkich Waszych życzeń, marzeń i manifestacji, które wprawiacie w ruch poprzez procesy mentalne (myśli). Musicie się nauczyć przedstawiać przejrzyste zamiary, następnie niezmącony obraz tego, co chcecie stworzyć kierując myśli na upragniony rezultat i podejmując odpowiednie kroki, aby Wasze życzenia zaowocowały. Gdy pozwolicie sobie, aby miał na Was wpływ negatywny stosunek lub negatywne myśli innych, sabotujecie lub spłycacie własną efektywność jako współtwórca pozytywnych, harmonijnych kroków.

Myśli, jakie myślicie i emocje, jakie czujecie, są tym, co stwarza przyczynę i skutek sytuacji lub karmy w Waszych ziemskich przeżyciach. Kiedy podwyższacie swoją świadomość i powracacie do harmonii w swoim ciele mentalnym i emocjonalnym, wychodzicie z koła karmy i osiągacie stan łaski, przez co łatwo możecie mieć korzyść ze wszystkich wspaniałych możliwości, jakie są dla Was dostępne.

Na początku Wasze pierwotne ciało emocjonalne było wypełnione bezwarunkową miłością Waszej Boskiej natury i ją wypromieniowywało. Z czasem, gdy coraz bardziej pogrążaliście się w gęstości niskiej świadomości, zaczynały się w Waszym ziemskim ciele manifestować wibracje „miłości z warunkami”: szerokie spektrum miłości i lęku lub nieobecność czystej miłości, z czego wynikały wszystkie inne emocjonalne uczucia. Powoli stało się to normą.

Kochani, Waszym celem jest wymieszanie i zharmonizowanie Waszych głównych czakr fizycznej istoty oraz zrównoważenie mentalnego i emocjonalnego pola energii, aby prześwietlić i wypełnić Wasze duchowe esencje otrzymanymi od Boga siłami tworzenia. Aby wyrównać ciało mentalne i emocjonalne, musicie się nauczyć zdawać się na intuicję mentalną, dążąc do wartościowania oraz integracji wyższych prawd, do których otrzymaliście dostęp podczas niekończących się poszukiwań OŚWIECENIA. Koniecznie zezwalajcie na potwierdzanie Waszych prawd przez Wasz monitor Serce– Dusza a potem starajcie się żyć tymi prawdami tak, jak potraficie najlepiej.

Uczycie się ufać i używać mądrości Waszej podświadomości integrując równocześnie wszystkie jakości, cnoty

i właściwości Waszego Boskiego Promienia i promienia Duszy. Wasze wizje i marzenia będą się manifestowały we wzrastającej ilości, gdy nauczycie się żyć siłą Boskiej Chwili lub w punkcie ciszy Tworzenia. Uzdrawiać przeszłość, pisać przyszłość i żyć siłą chwili – dla wielu z Was stanie się to normą, gdy udoskonalicie swoje współtwórcze zdolności i powrócicie do samomistrzostwa. Kiedy pole ciała emocjonalnego jest dla Was siłą określającą, wtedy jesteście wrażliwi względem silnych emocjonalnych pływów masowej świadomości i Waszego ziemskiego ciała życzeń ego. Musicie sprawdzić i ustalić, jak Wasze emocje decydują o Was i kontrolują Was poprzez Wasze życzenia i potrzeby oraz musicie bardzo dokładnie zbadać własne motywy.

Połączenie ciała emocjonalnego i mentalnego lub nauczenie się używania inteligencji emocjonalnej daje efekt równowagi sił między tymi ciałami, przez co zaczyna się proces rozumienia siebie, wtedy stajecie się biegli w identyfikacji sił określających Wasze postępowanie. Kiedy zaczynacie rozumieć sposób funkcjonowania praw uniwersalnych, rozpoznajecie, że dla Waszego najwyższego dobra należy dostroić swoją wolę do woli naszego Boga Ojca/Matki. Oczekiwany modus to „odstęp emocjonalny”, kiedy to z wdziękiem i pewnie poruszacie się ku swoim upragnionym celom.

Gdy pozwolicie swojemu ciału emocjonalnemu na wypełnienie się Duchem, znów będziecie otrzymywali troskę i pełną miłości energię od Waszego wewnętrznego Ducha, którą będziecie zdolni przyjąć. Przestaniecie szukać potwierdzenia Waszej własnej wartości poza sobą i nie będziecie dłużej przeżywać silnych wyżów i głębin iluzji trzeciego i czwartego wymiaru. Gdy nauczycie się żyć w świecie, rozszerzając swoją świadomość oraz integrować dużą różnorodność wielowymiarowego wyrazu, do jakiego macie dostęp, uzyskacie możliwość życia w stanie radości i szczęścia. Rozwijając niezbitą pewność, że możecie mieć lub być wszystkim, co możecie sobie wyobrazić, będziecie chcieli koncentrować starania, aby osiągnąć cele. Kochani, uczcie się wygrywać siłę i pożywkę z Waszej obecności w „chwili” i ufać swoim anielskim pomocnikom, ponieważ oni zawsze są gotowi i chcą wspierać Wasze starania.

Wykorzystując inteligencję Waszego Ja Duszy otrzymujecie zdolność chwytania nieograniczonych możliwości kosmicznych zapisów. Proszę, róbcie użytek ze swojej piramidy Światła/Mocy w piątym wymiarze, aby obejść zniekształcenia trzeciego i czwartego wymiaru, ponieważ to jest miejsce, w którym macie dostęp do całej substancji pierwotnej siły życiowej, jaką kiedykolwiek moglibyście użyć z zamiarem formowania i stwarzania wizji Nowego Nieba na Ziemi. Nadszedł czas na stwarzanie cudów o znaczącym wymiarze w Was i wokół Was, abyście widzieli, że jesteście partnerem Ducha we wszystkim, co robicie.

Kiedy Duch prześwietla Waszą naturę emocjonalną, miłość łagodzi Wasze emocje i jakkolwiek ciągle jeszcze posiadacie „ludzką naturę”, nauczyliście się być obiektywnymi, widzieć wydarzenia związane z Waszym życie z wyższego punktu widzenia – Mistrza. Waszym celem jest integracja ciała duchowego, mentalnego i emocjonalnego oraz fizycznego, przez co możecie żyć w stanie istoty o podwyższonej świadomości. Gdy łączycie wiele postaci Boskiego Ja, przemieniacie się ze stanu bytu w stan BYCIA. Odwracacie proces, który rozpoczął się przed tysiącami lat, kiedy to zstąpiliście w świat materii i zaczęliście tworzyć kształtowanie świątyni z ciała, w której znajduje się drogocenny dar życia – Wasze Ja Ducha. Potrzeba trochę czasu, aby zakończyć ten cud ponownego stwarzania, Kochani. Możemy pomóc Wam uczynić go lżejszym i szybszym. Jesteście w procesie odnajdywania drogi z powrotem do „Miłości Świętego Serca”, która jest miłością bezwarunkową. Gdy zaczniecie przeżywać pokój w Duchu, zaczniecie odkrywać radość i szczęście w sercu, ponieważ one są nierozłączne. Pozwólcie nam wzmocnić Waszą siłę mentalną i Wasze zamiary pójścia dalej na poziomie oświecenia. Z każdym wdechem, który przyjmujecie, i z każdym uderzeniem serca jesteście wypełniani wspaniałym eliksirem życia bezpośrednio z serca naszego Boga Ojca-Matki. Wiedzcie, że zawsze jesteśmy w pobliżu, aby Was prowadzić, chronić i inspirować.

JAM JEST archanioł Michał

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

0 0 votes
Article Rating
Dziel się Dobrą Energią
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments